• نحوه اعتراض به مالیات قطعی چگونه است؟

  مالیات قطعی همان چیزی است که اداره امور مالیاتی عملکرد مودیان مالیاتی را بررسی کرده و برطبق قانون اساسی، مالیاتی را برای آن ها مشخص کرده و طی برگه تشخیص به مودی ابلاغ می کند. شخص مودی در صورتی که تشخیص دهد بیشتر از میزان درآمد او مالیات تعیین کرده اند یا این مقدار مالیات […]
  • ۱ سال قبل
  • ۰
 • معافیت مالیاتی چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟

  زیربنای ساختمان اولین موردی است که شامل معاف مالیاتی است. در صورتی که زیربنای ساختمان شما در شهرهایی به غیر از پایتخت ، کمتر از ۲۰۰ مترمربع است،براساس این قانون نباید مالیات بپردازید. مالیات بر درآمد و مستغلات چند سال است که در ایران اجرا ‌می‌شود. براساس این قانون اگر ملک و مستغلاتی را دارید […]
  • ۱ سال قبل
  • ۱
 • مالیات بر درآمد اجاره املاک – مستغلات و شرح جدول آخرین قانون

  جدول مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌ها (آخرین قانون) نرخ مالیات مالیات جمع ‌شونده ـ ریال تا میزان ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات بر درآمد %۱۲ ۱۲۰،۰۰۰ تا میزان ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال %۱۸ ۳۹۰،۰۰۰ تا میزان ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰