• مالیه عمومى و بررسی انواع مالیه خصوصى و تبعى یا اقتضائی

  مالیه خصوصى مالیه عمومى و خصوصی چیست؟ بررسى اصول قواعد و راه‌هاى کسب درآمد به‌منظور تأمین هزینه‌هاى واحدهاى بخش خصوصى اقتصاد است. هدف از فعالیت این واحدها، حداکثر نمودن سود مى‌باشد. مالیه تبعى یا اقتضائی و مالیه عمومى کاربرد مالیه عمومى (متغیرهاى آن) به‌عنوان ابزارى جهت دستیابى به اهداف اصلى اقتصادى و اجتماعى است. مکتب کلاسیک‌ها این مکتب […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • حرکت و تحولات مالیه عمومى به همراه انواع فراز های موجود در مسیر حرکت

  در مسیر حرکت و تحولات مالیه عمومى فرازهائى وجود دارد. فراز انقلاب صنعتى انفجارى که امواج آن سراسر کره زمین را به لرزه درآورد و جوامع را به‌هم ریخت و تمدنى نوین خلق کرد، انفجار انقلاب صنعتى بود. این عصر یک نظام اجتماعى غنى و چندوجهى را به‌وجود آورد که بر تمام جنبه‌هاى زندگى اثر گذاشت و […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • مالیه عمومى چیست و هدف از فعالیت این سازمان ها چه می باشد؟

  مالیه عمومی بررسی عملیات و فعالیتهای مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولتها، روشهای جمع آوری در آمدها و نحوه اداره وجوه و منابع مالی است. یکی از مسائلی که فکر اقتصاددانان امروز را بخود مشغول می کنید و در تمامی کشورهای جهان، چه کشورهای توسعه یافته و چه کشورهای در حال توسعه موضوع داغ روز است و آن تحت عنوان مالیه عمومی است
  • ۲ سال قبل
  • ۰