• فساد مالی چیست و قوانین کشور و وظایف دستگاه نظارت در مبارزه با آن

  درطول تاریخ، پدیده فسادمالی گریبان‌گیرحكومت هابوده است ومانع ازدست یابی آن ها به اهداف عالیه ای همچون: توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی وافزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجادمحیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، محو انحصارطلبی، مشاركت عموم مردم درتعیین سرنوشت باعث تبعیضات ناروا وایجادنظام اداری سالم است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • جرم و بررسی ابزار و قوانین کیفری در راه های مبارزه با تمیلات مجرمانه

  مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش‌هایی که مصالح و منافع فردی و عمومی را در سطحی تهدیدآمیز مورد هدف قرار می‌دهند از مسایل گریزناپذیر دولت و نیز شهروندان در هر جامعه‌ای است. فرایند مقابله با بزهکاری در عملکرد گسترده دولت در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غالبا قضایی متبلور می‌شود. این فرایند نمی‌تواند عاری از جهت‌گیری مشخصی که اصولا در توجیه عقلانی بودن آن تلاش می‌شود باشد. به عبارت دیگر، سازمان‌های مبارزه با بزه‌کاری و جرم محصول یک امر تصادفی و ناگهانی نیست بلکه به‌طور اساسی متاثر از مبانی تفکر و گرایش‌های مکتبی هر نظام سیاسی و حقوق شکل می‌یابد، زیرا امید به توفیق و کارایی مبارزه‌ای بدون برنامه علیه تمایلات مجرمانه ، به حد کافی غیرعقلایی و به‌طور غیرواقعی خوش‌بینانه است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰