• مزاحمت برای بانوان در محل کسب و کار

    در این مقاله به بررسی نحوه  شکایت علیه مزاحمت بانوان در محیط کار پرداخته ایم .قطعا مزاحمت برای خانم ها، در همه جوامع با کیفر روبروست. اگر خانمی به علت زیر دست بودن از طرف مدیر مربوطه مورد آزار جنسی و یا از روی اکراه تن به رابطه جنسی داده باشد، علاوه بر طرح شکایت کیفری و […]
مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره