• با مراجع شبه قضایی آشنا شوید و هدف تشکیل محاکم شبه قضایی چیست

  مراجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی در پاره ای از موارد وقتی اجازه ورورد دارند که ابتدا موضوع در مراجع شبه قضایی اداری مطرح گردیده و پس از طی مراحل قانونی به صدور رای قطعی در ماهیت قضیه ختم شده است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • تعرفه خدمات قضایی وجدول کامل هزینه‌ های دادرسی بر اساس قانون بودجه

  در این مقاله به شرح جزییات تعرفه خدمات قضایی وجدول کامل هزینه‌ های دادرسی بر اساس قانون بودجه پرداختیم.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • مجازات جعل امضا چیست و روش های تشخیص جرائم جعل امضا

  جعل به زبانی عامیانه یعنی اینکه فردی نوشته و یا امضایی را به وجود آورد و یا تغییر دهد، به صورتی که نوشته و امضای جدید بر خلاف حقیقت باشد. یعنی فرد جاعل می‌خواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده کند و فرد را فریب دهد.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • نظام قضایی اتریش و آشنایی با مبارزه با فساد در کشور اتریش

  در كشور اتريش سيستم قوانين موردي Case-Law System وجود ندارد. منظور از قوانين موردي حالتي است كه طي آن قاضي در تصميم گيري يا تعبير و تفسير آزادي كامل داشته باشد، البته پر واضح است كه احكام صادره پيشين مي توانند در روند استدلال مورد استفاده و استناد قرار گيرند
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • دیوان عدالت اداری عهده دار حمایت از مردم در برابر دولت و حاکمیت

  دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد. در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • اصول مربوط به قاضی در دادرسی و نظام قضایی کنونی ایران

  قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی احساس نماید که از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال قاضی ایجاب می نماید که وی تحت تأثیر افکار حاکم بر جامعه قرار نگیرد گرچه این بدان معنی نیست که آراء صادره از دادگاه به نحوی باشد که عموم مردم آن را ناعادلانه ببینند، گرچه معیار عدالت در رأی قاضی قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاری ولی عدم مقبولیت کار دستگاه قضایی نزد مردم زنگ خطری است برای مسؤولین دستگاه قضایی که نقص کار را دریافته و چهرة موجّهی از خود در اذهان عموم مردم باقی گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجرای عدالت واقعی و جایگاه پناه مردم باشد. پس باید به هر دو اصلِ (1) استلال و بی طرفی قاضی و (2)توجه به جریان فکری جامعه و احترام به ندای مردم، وقعی نهاده و سعی در جمع کردن این دو داشت که قطعاً این تجمیع هم هنر را می طلبد و هم تخصّص.
  • ۲ سال قبل
  • ۰