• ورشکستگى به همراه نکاتی درباره ی جرائم اشخاص مرتبط با ورشکستگى

  ورشکستگى : علاوه بر خود تاجر که اگر ورشکستگى او به تقلب و یا تقصیر باشد به مجازات مى‌رسد اشخاص دیگرى نیز ممکن است در امر ورشکستگى تاجر به نحوى از انحاء دخالت داشته و مقصّر شناخته شوند به این جهت در قانون تجارت (ماده ۵۵۱ قانون تجارت و مواد بعدی) براى آنها مجازات‌هائى به […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ورشکستگى به تقلب بر اساس ماده های قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  ورشکستگى به تقلب در حقیقت در نتیجه یک سلسله اعمالى است که به موجب قانون جرم شناخته شده است از قبیل: تاجر قسمتى از دارائى خود را مخفى نموده باشد. معاملات صورى و ظاهرى و ساختگى انجام داده باشد. به‌طور غیرواقعى خود را مدیون قلمداد کرده باشد. به وسیله اسناد ساختگى و به‌طور تقلبى خود را […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ورشکستگی تاجر و اثر حکم ورشکستگی بر طلبکاران ورشکسته

  یک بی‌دقتی ساده یا یک زیاده‌روی ممکن است تاجر را با وضعی مواجه کند که نتواند از پس تعهدات خود برآید. در این صورت، کسانی هم که به تاجر اعتماد کرده‌اند، ممکن است با ورشکستگی او دچار مشکل شوند. اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه حوادث و اتفاق‌هایی رخ دهد که با نحوه عملکرد او بی‌ارتباط […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ورشکستگی و فرد ورشکسته : ورشکستگی و اعسار چه تفاوتهایی باهم دارند؟

  حکم ورشکستگی جنبه عام دارد یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا مؤثر است در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد؛ حکم اعسار داری جنبه نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر است. حکم ورشکستگی این حکم جنبه عام دارد یعنی […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ورشکستگی به تقصیر و مجازات آن و بررسی انواع ورشکستگی

  فق ماده ۴۱۲ قانون تجارت: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی است که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود. انواع ورشکستگی ورشکستگی عادی ورشکستگی به تقصیر ورشکستگی به تقلب ورشکستگی […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ورشکستگى به تقصیر و رسیدگى به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر

  ه موجب قوانین آئین دادرسى کیفرى سال ۱۳۶۸ دادگاه‌هاى مزبور منحل گردید و رسیدگى به کلیه امور کیفرى در صلاحیت دادگاه‌هاى کیفرى یک و دو قرار گرفت اما به موجب قانون تشکیل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، دادگاه‌هاى عمومى به این موضوع رسیدگى مى‌نمایند.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل، شرایط افتتاح محاکمه و نظریه بینابین

  بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟ همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.
  • ۲ سال قبل
  • ۰