• کفالت چیست و اطلاعات مفیدی در مورد بررسی کفالت مطلق و موقت

  کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر رامکفول‌له می‌گویند.  ماده ۷۳۵ کفالت به رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود.  ماده ۷۳۶ در صحت کفالت، علم کفیل به ثبوت حقی بر عهده‌ی مکفول،شرط نیست بلکه […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • کفالت و قرار وثیقه و آشنایی با قوانین حقوقی درباره آن ها در ایران

  کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از کسانی که نیاز به ضامن پیدا می‌کنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی می‌شود.مقامات قضایی برای اینکه بتوانند هر زمان که لازم بود به متهم دسترسی داشته باشند. دراین نوشته به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
  • ۲ سال قبل
  • ۰