• کلاهبرداری‌ هرمی و شبکه ای از افراد جوینده ی کار چه عواقبی دارد؟

    گردانندگان یک شرکت هرمی و کلاهبرداری‌ هرمی تحت عنوان «کیونت» با ردیابی‌های ویژه مأموران اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیرشدند. ازچندی قبل، کارآگاهان پلیس پی بردند اعضای یک شرکت هرمی و کلاهبرداری‌ هرمی با شیوه‌ای جدید به دنبال شکارطعمه هایشان هستند. در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که اعضای اصلی این شرکت (لیدرها و سرشاخه‌های اصلی) با […]
    • ۲ سال قبل
    • ۰