• از کارافتادگی و آیین رسیدگی در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر

  این دعاوی معمولا با خواسته «الزام به برقراری مستمری ازکارافتادگی» یا «پرداخت غرامت ایام بیماری» در دیوان عدالت اداری مطرح می‌شوند. در خصوص دعاوی مطرح‌شده در دیوان باید به مفاد آرای وحدت رویه شماره 61- 77/3/23و شماره 79-89/2/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری توجه کرد. در رأی اول تاکید شده است: «نظر کمیسیون پزشکی در باب بیماری و نوع و تاریخ آن امری است فنی و تخصصی که امعان نظر قضایی در زمینه اعتبار ماهوی آن وجه قانونی ندارد.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • کمیسیون ماده ۷۷ وظایف و اختیارات آن – قانون شهرداری در خصوص عوارض

  کمیسیون ماده 77 چیست؟ ماده ۷۷ قانون شهرداری مقرر می دارد: رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر کنونی) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است.
  • ۲ سال قبل
  • ۰
 • دیوان عدالت اداری :‌ نکاتی برای آشنایی با دیوان عدالت اداری و فرآیند آن

  وقتی یک فرد در مقابل یک سازمان عظیم قرار می‌گیرد، فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد؟ شک نباید کرد که این فرد است که زیر بزرگی این سازمان و نهاد نابود خواهد شد. تنها در یک صورت این اتفاق نخواهد افتاد: قوانینی وجود داشته باشد که از فرد در مقابل سازمان‌ها و نهادها و ارگان‌های دولتی […]
  • ۲ سال قبل
  • ۰