• گواهی انحصار وراثت و مدارک لازم برای آن کدامند؟

    برای تعیین تکلیف میراث هرکس پس از فوت، ابتدا باید ورثه را تعیین کرد. رسیدگی به این امر از سوی مرجع قانونی و با رعایت تشریفات مقرر در قانون را انحصار وراثت و رای صادر شده را «تصدیق یا گواهی انحصار وراثت» می نامند. در این نوشته به بررسی گواهی انحصار وراثت می پردازیم و مدارک لازم برای آن را بیان می کنیم.
    • توسط تحریریه گروه وکلای یاسا
    • ۱ سال پیش
    • ۴۰۸۷۶
    • ۰
مشاوره حقوقی با بهترین وکلای ایران ۸۷۱۳۲ - ۰۲۱درخواست مشاوره