تغییرات شاخص قیمت بورس میانگین قیمت بورس اوراق بهاءدار تهران براى ۵۰ شرکت فعال‌تر۵۰ ـ TX

ردیف تاریخ Σ Pcn جمع قیمت سهام ۵۰ شرکت D مخرج کسر ۵۰ ـ TX شاخص جدید درصد تغییر نسبت به هفته قبل درصد بازده پرتفوى ۵۰ شرکت
۱ ۷۹/۱/۱ ۳۱۴،۵۰۲ ۵۰ ۶۲۹۰ ــ ــ
۲ ۷۹/۱/۱۰ ۳۰۸،۲۶۸ ۴۹/۸۷۹ ۶۱۸۰ ۱/۷۵- ــ
۳ ۷۹/۱/۱۷ ۳۱۴،۸۲۲ ۴۹/۸۷۹ ۶۳۲۱ ۲/۱۴+ ــ
۴ ۷۹/۱/۲۴ ۳۲۴،۲۵۱ ۴۹/۸۷۹ ۶۵۰۱ ۲/۹۹+ ــ
۵ ۷۹/۱/۳۱ ۳۲۶،۵۲۹ ۴۹/۸۷۹ ۴۵۴۶ ۰/۶۹+ ۴۰/۷
۶ ۷۹/۲/۷ ۳۲۹،۹۰۵ ۴۹/۷۸۷۳ ۶۶۲۷ ۱/۲۴+ ــ
۷ ۷۹/۲/۱۴ ۳۳۵،۲۰۳ ۴۹/۷۸۷۳ ۶۷۳۳ ۱/۶۰+ ــ
۸ ۷۹/۲/۲۱ ۳۳۸،۷۹۰ ۴۹/۷۸۷۳ ۶۸۰۵ ۱/۰۷+ ــ
۹ ۷۹/۲/۲۸ ۳۳۷،۵۹۳ ۴۹/۷۸۷۳ ۶۷۸۱ ۰/۳۵- ۷/۸۱

جدول تغییرات در قیمت سهام به‌علت عواملى غیر از عرضه و تقاضا

در دو ماهه اول سال ۱۳۷۹ شاخص قیمت بورس

ردیف شرح تاریخ تغییر قیمت قبلى قیمت قبلى علت تغییر
۱ شرکت سرمایه‌گذارى ملى ایران ۷۹/۱/۹ ۲/۱۰۰ ۱/۳۵۰ افزایش سرمایه از محل اندوخته
۲ شرکت سیمان فارس و خوزستان ۷۹/۲/۴ ۳/۶۱۹ ۳/۰۰۶ افزایش سرمایه از محل آورده

جدول تغییرات عدد مخرج کسر محاسبات شاخص ۵۰ – TX

در دو ماهه اول سال ۱۳۷۹

تاریخ علت تغییر عدد پایه روز قبل عدد پایه تعدیل‌شده
۷۹/۱/۱ ــ ۵۰ ۵۰
۷۹/۱/۱ افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌گذارى ملى ایران ۵۰ ۴۹/۸۷۹۰
۷۹/۲/۴ افزایش سرمایه شرکت فارس و خوزستان ۴۹/۸۷۹۰ ۴۹/۷۸۳۷
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال