تابلوهای بازدارنده یا حکم کننده

تابلوهای بازدارنده یا حکم کننده که به آن ها تابلوی انتظامی نیز می گویند.

به شکل دایره با نوار حاشیه قرمز رنگ هستند، نوع ممنوعیت با مشخصه در آن ها ترسیم شده است.

تذکر ۱: از تابلوهای بازدارنده، تابلوی ایست به جهت اهمیت و دقت بیشتر رانندگان به صورت هشت ضلعی با زمینه کاملا قرمز رنگ و کلمه ایست یا Stop در نظر گرفته شده است.

تذکر ۲: به لحاظ اهمیت، تابلوی رعایت حق تقدم تنها راس این تابلو به سمت پایین است.

رعایت حق تقدم

رعایت حق تقدم

حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است

حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است

ایست

ایست

ایست

ایست

خیابان اصلی

خیابان اصلی

پایان خیابان اصلی

پایان خیابان اصلی

حق تقدم عبور با شما

حق تقدم عبور با شما

ورود ممنوع

ورود ممنوع

ورود از هر دو طرف ممنوع

ورود از هر دو طرف ممنوع

عبور سواری ممنوع

عبور سواری ممنوع

عبور موتور سیکلت ممنوع

عبور موتور سیکلت ممنوع

عبور دوچرخه ممنوع

عبور دوچرخه ممنوع

عبور موتور گازی ممنوع

عبور موتور گازی ممنوع

عبور کامیون ممنوع

عبور کامیون ممنوع

عبور کامیون یدک دار ممنوع

عبور کامیون یدک دار ممنوع

عبور خودرو با یدک ممنوع

عبور خودرو با یدک ممنوع

عبور وسائط نقلیه با محموله خطرناک ممنوع

عبور وسائط نقلیه با محموله خطرناک ممنوع

عبور پیاده ممنوع

عبور پیاده ممنوع

عبور گاری ممنوع

عبور گاری ممنوع

عبور چرخ دستی ممنوع

عبور چرخ دستی ممنوع

فقط عبور دوچرخه

فقط عبور دوچرخه

فقط عبور پیاده

فقط عبور پیاده

فقط عبور اسب سوار

فقط عبور اسب سوار

فقط عبور دوچرخه و پیاده

فقط عبور دوچرخه و پیاده

حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر

حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر

پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر

پایان حداقل سرعت ۳۰ کیلومتر

حداکثر سرعت در خطهای عبور

حداکثر سرعت در خطهای عبور

پیش انتخاب مسیر

پیش انتخاب مسیر

خط ویژه عبور

خط ویژه عبور

خط ویژه عبور

خط ویژه عبور

راه یکطرفه

راه یکطرفه

خیابان یکطرفه

خیابان یکطرفه

حداقل سرعت در خطهای عبور

حداقل سرعت در خطهای عبور

مسیر کامیون حامل کالای خطرناک

مسیر کامیون حامل کالای خطرناک

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
2 (1 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
  • linkedin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درحال ارسال