محاسبه دیه سقط جنین

سقط جنین از کارهای حرام و خلاف شرع است و دیه آن بر عهده کسی است که مستقیماً این عمل را انجام داده است. سقط جنین معمولا توسط مادر انجام میشود که پدر هم در این موارد بعد از سقط جنین مطلع خواهد شد که میتواند دیه جنین را از مادر بگیرد.

اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

دوستان گرامی ابتدا میتوانید برای استفاده ی بهتر از فرم محاسبه سقط جنین مثال های زیر را که توسط هموطنان عزیزمان مطرح شده است را مطالعه فرمایید. ابتدا سالی که سقط جنین اتفاق افتاده است را وارد کرده سپس بعد از تیک دار کردن گزینه محاسبه دیه بر اساس ریال مرحله سقط جنین را وارد نمایید و بعد از نکمیل مشخصات (ایمیل و شماره تلفن) آن را محاسبه نمایید.

برای محاسبه دیه سقط جنین کلیک کنید

جرم سقط جنین یکی از جرائم مخصوص زنان است که امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است.

باید این مطلب را نیز بدانید که علاوه بر دیه یکسری مجازات‌های تعزیری نیز برای سقط جنین پیش بینی شده است یعنی سقط غیرقانونی مجازات‌های دیگری هم به‌دنبال دارد.

براین اساس هرگاه دراثر جنایت واردشده بر مادر، جنین از بین برود، علاوه‌ بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد، پرداخت می‌شود.

 هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌ عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت میشود و هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به‌ منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمیشود.

سقط جنین به چه معنایی میباشد؟

اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از موعد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادرزنده نباشد یا قابل زیست نباشد سقط جنین میگویند.

حمل به چه معنایی میباشد؟

حمل به کودکی میگویند که در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود.

سقط جنین در ماه های مختلف بارداری چه مجازاتی دارد؟

در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می‌شود.

در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده‌ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد.

مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود.

اگر کسی به دلیل دادن ادویه موجب سقط جنین شود حبس خواهد شد؟

هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود.

اگر عالما و عامدا زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

کسی که با اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین او شود به چه مجازاتی محکوم خواهد شد؟

هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

سقط عمدی جنین به چند صورت انجام میشود؟

  1. اسقاط جنین قبل از دمیده شدن روح میباشد که در اینصورت فقها متفق القول، مطلقا" خواه عمل مرتکب عمدی باشد خواه غیر عمدی، حکم به دیه داده اند.
  2.  اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح و مرگ در رحم، در این مورد برخی فقها تفاوتی بین عمد و غیر عمد قائل نشده و حکم به دیه داده اند.
  3.  اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم قبل از استقرار حیات یا دمیده شدن روح که دراین صورت نیز حکم به دیه داده شده است.
  4. اسقاط عمدی جنین و مرگ در خارج از رحم و بعد از دمیده شدن روح: مورد اخیر مشمول عمومات ادله قصاص می گردد. مانند آنکه بواسطه ایراد ضرب حمل زنده متولد شده و بواسطه اصابت به زمین یا شی سختی فوت نماید.

منظور از ضرب ایراد هر نوع ضربه ای خواه با جرح یا بدون آن باشد. هر گاه ایراد ضرب یا آزار منتهی به مرگ مادر شود علاوه بر قصاص نفس، دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز اخذ می گردد و هرگاه قصاص نشود علاوه بر دیه مادر دیه جنین نیز قابل مطالبه خواهد بود و در اینصورت از حیث تعزیر فعل واحد مشمول عناوین متعدد بوده و کیفر اشد قابل اعمال خواهد بود.

اگر زن بعد از سه هفته بارداری موجب سقط جنین شود چقدر دیه خواهد داشت؟

همسر بنده بطور ناخواسته 3 هفته پیش حامله شده است مطابق گفته پزشک زنان نطفه در رحم مستقر شده است. در این صورت و در اثر سقط آن دیه ای که برای آن در نظر گرفته میشود چقدر است؟

مطابق ماده 622 قانون مجازات اسلامی جدید نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل دارد.3 میلیون و 800 هزار تومان

اگر جنین به صورت مضغه باشد و سقط شود چقدر دیه دارد؟

دخترم به دلیل بی مسئولیتی و قصد جدا شدن از همسرش قصد انداختن جنین خود را دارد. میخواستم بدونم چقدر دیه به آن تعلق میگیرد.جنین بصورت مضغه میباشد (که به صورت گوشت درآمده است)

مضغه که در آن جنین به‌ صورت توده گوشتی درمیاید، شش‌ صدم دیه کامل میباشد که برابر است با 11 میلیون و 400 هزار تومان

اگر چنین فقط به صورت استخوان باشد و سقط شود چقدر دیه دارد؟

خواهرم به دلیل اختلافات جدی و زیادی که با شوهرش دارد نمیتواند جنین خود را به دنیا بیاورد. بعد از معاینه پزشک نتیجه به این شکل میباشد. جنین (در مرحله ای که به صورت استخوان در آمده و هنوز گوشت نروییده است) میخواستم بدونم دیه آن چقدر میباشد؟

اگر جنین به‌ صورت استخوان درآمده، لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت‌ صدم دیه کامل میباشد که برابر است با 15 میلیون و 200 هزار تومان

اگر جنین در اثر سرقت گوشی سقط شود چه کسی مسئول پرداخت دیه است؟

همسر بنده جنینی را حامله بودند در اثر سرقت گوشی ایشان سارقان ضربه ای را به همسرم زدند که باعث سقط جنین شده.بعد از دستگیری آنها  پزشکی قانونی اعلام کرد که روح در جنین پیدا شده است و فرزند دختر بوده است. میخواستم ببینم دیه آن چقدر میشود؟

دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است، اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد، نصف آن و اگر مشتبه باشد، سه‌ چهارم دیه کامل. در صورت دختر بودن میشود 95 میلیون تومان

مراحل مطالبه دیه اعضای بدن توسط وکیل

  1. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید.)
  2. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.
  3. در این مرحله وکیل مراحل قانونی برای مطالبه دیه سقط جنین را پیگیری می کند.

مدارک لازم برای مطالبه دیه اعضای بدن توسط وکیل

  1. مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی
  2. ارائه مستندات و گواهی پزشکی قانونی و یا گواهی پزشک زنان
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟
Default