قوانین و مقررات

شرکتهاى سرمایه اى و شرح مسؤولیت وضعیت شرکاء شرکت‌هاى سهامى

و در صورتى‌که از حداقل قانونى کمتر باشد تأسیس آنها ممکن نخواهد بود به این جهت مبنا و اساس تشکیل آنها بر شرکتهاى سرمایه اى آنها مبتنى و متکى است که به‌صورت اوراق با نام و بى‌نام در مى‌آید و به سهامداران تسلیم مى‌شود و میزان سرمایه هر شریک براساس اوراق سهامى که خریدارى نموده است محاسبه مى‌شود.

به این ترتیب که جمع مبلغ مندرج در اوراق سهام مؤید میزان سرمایه او مى‌باشد. شرکت های سرمایه ای گرچه از نظر مسؤولیت وضعیت شرکاء شرکت‌هاى سهامى با شرکاء با مسؤولیت محدود یکى مى‌باشد. به این معنى که میزان مسؤولیت هر شریک شرکت با مسؤولیت هم به میزان سهم‌الشرکه او مى‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا