کیفری

شکایت از پلیس و رسیدگی به جرایم کارکنان نیروی انتظامی

پلیس و در مفهومی کاملتر، کارکنان نیروی انتظامی، ضابطان دادگستری محسوب میشوند که از طرف بازپرس یا دادستان یا هر مرجع قضایی جهت انجام وظایفی ازجمله  دستگیری و تعقیب متهمین، جمع آوری ادله و مدارک جرم، انجام تحقیقات پیرامون جرم ارتکابی و…مامور می باشند.

هرچند پلیس دارای اختیاراتی از سوی مقام قضایی در ارتباط با متهمین می باشند ولی در برخورد با اشخاص، موظف است ضوابط و مقرراتی را نیز به دقت رعایت نماید. برای مثال: ضابطان دادگستری یا همان ماموران کلانتریها، ادارات آگاهی ، ماموران وزارت اطلاعات یا بسیج و… که به هر طریق مامور به انجام برخی از دستورات مقامهای قضایی در ارتباط با متهمین و بزه کاران هستند، حق ندارند برای گرفتن اقرار، متهم را مورد ضرب و شتم قراردهند و یا بدون داشتن مجوز موردی قضایی، وارد منزل مسکونی اشخاص شوند و یا با بکاربردن الفاظ رکیک موجبات هتک حیثیت و آبروی اشخاص را فراهم آورند.

در صورت ارتکاب چنین تخلفاتی از جانب مامورین، می توان به راحتی از آنها شکایت نمود. در این مقاله ضمن بررسی جرایم ارتکابی توسط مامورین نیروی انتظامی، نحوه شکایت از آن ها و سایر مسایل پیرامون آنها را بررسی می نماییم.

جرایم ارتکابی توسط مامورین پلیس یا ضابطان دادگستری

 • ضرب و شتم متهم و توهین و فحاشی و به طور کلی نقض حقوق شهروندی: گاها اشخاص از برخورد نامناسب مامورین پلیس به ویژه در برخورد با اشخاص، خصوصا حجاب زنان، پوشش جوانان و راکبان موتورسیکلت ها و… گلایه دارند و پیش آمده که زنان و دخترانی که به علت بدحجابی، مامورین قصد بازداشت آن ها را داشته اند، که به دلیل مقاومت، با برخورد فیزیکی یا توهین از ناحیه مامور مواجه شده اند. هرچند مامورین نیروی انتظامی در خصوص حقوق شهروندی و حفظ کرامت ، عزت و آبروی متهمین آموزش هایی را می بینند، لیکن در مواردی ممکن است حقوق اشخاص توسط آن ها نقض شود. نقض حقوق شهروندی توسط پلیس و ضابطان نه تنها مجاز نمی باشد بلکه جرم محسوب و قابل مجازات نیز می باشد.
 • افشا نمودن اطلاعات موضوع پرونده توسط ماموران: مامورین انتظامی حق افشای اطلاعات پرونده از جمله: نام متهمین و یا شاکی، اسامی مطلعین، محل اقامت و سایر اطلاعات پرونده را جز در مواردی که قانون مقرر کرده است را ندارند، لذا تخلف ضابطان از این مقرره، موجب محکومیت انتظامی می باشد.
 • تهدید و شکنجه متهم توسط مامور: مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری در بازجویی های خود، حق اجبار یا تهدید متهم، استفاده از کلمت توهین آمیز، طرح سوالات اغفال کننده، و سوالات خارج از موضوع اتهام را ندارند و اظهارات متهم که ناشی از شکنجه و تهدید و اجبار باشد معتبر نیست و محاکم به آنها توجه نخواهند نمود.
 • بازداشت غیر قانونی و بدون مجوز اشخاص: ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود، بدون کسب نظر از دادستان حق بازداشت متهم را ندارند. در جرایم مشهود نیز بیش از ۲۴ ساعت حق بازداشت متهم را نخواهند داشت. (در خصوص جرایم مشهود در انتهای مقاله توضیحات لازم را خواهیم داد).
 • ورود بدون مجوز به منزل اشخاص: مامورین انتظامی و ضابطین دادگستری، حق ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء را بدون مجوز مقام قضایی ندارند مگر آنکه جرم مشهود باشد.
 • گرفتن مدرک از اشخاص بدون داشتن ضرورت
 • عدم پاسخگویی به موقع به مراجعین و بی توجهی و عدم پیگیری شکایات
 • اخذ رشوه و یا دادن پیشنهاد آن به اشخاص
 • مداخله غیر مجاز در پرونده از جمله تغییر موضوع آن و یا کم و زیاد نمودن اوراق آن

تخلفات فوق همگی جرم محسوب شده و برابر با قوانین کیفری و به شرح آتی موجب مجازات پلیس یا ضابط مربوطه خواهد شد.

جرایم ارتکابی توسط مامورین پلیس یا ضابطان دادگستری

انفصال از خدمت، حبس  و دیه در انتظار ضابطان متخلف

چنانچه مامورین انتظامی مرتکب تخلفاتی از جمله نقض حقوق شهروندی، توهین و فحاشی، ضرب و شتم، بازداشت غیر قانونی و تهدید و شکنجه گردند، علاوه بر محکومیت های  انتظامی، به موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی، به انفصال از خدمت و محرومیت یک‌ تا پنج سال از مشاغل حکومتی و همچنین به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

همچنین در صورتی که جرم ارتکابی مامور انتظامی، تحت عناوینی از قبیل توهین یا افترا قرار بگیرد نیز به موجب مواد مختلف از جمله ماده 608 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است. در صورتی که ماموربرخلاف وظایف خود اشخاص دخیل در پرونده را مورد آزار و ضرب قرار دهد نیز علاوه بر دیه محکوم به زندان نیز خواهند شد.

راه های مناسب برای طرح شکایت از ماموران یا ضابطان

راه های مناسب برای طرح شکایت از ماموران یا ضابطان

سامانه بازرسی ناجا با شماره 197

بازرسی ناجا یکی از نهادهای انتظامی است که درون خود سازمان اصلی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و زیر نظر فرماندهی کل نیروی انتظامی فعالیت دارد و وظیفه این قسمت بررسی و پیگیری تخلفات پرسنل نیروی انتظامی است. کلیه اشخاص میتوانند در صورت بروز یا مشاهده هرگونه تخلف از مامورین، مراتب را به بازرسی ناجا منعکس نمایند.

سامانه حفاظت اطلاعات ناجا به شماره 116

سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سامانه ای برای رسیدگی به تخلفات پرسنل و البته مجموعه های زیر نظر ناجا دارد، اما وظایف این سازمان خیلی خطیرتر و البته سنگین تر از این موضوعات است . دقت کنید که در وهله اول سازمان حفاظت اطلاعات ناجا زیر نظر مستقیم مقام رهبری است و مجموعه ای کاملا مستقل از نیروی انتظامی محسوب میشود که وظیفه نظارت های امنیتی روی سازمان ناجا رو بر عهده دارد.

طرح شکایت در دادسراهای عمومی :

علاوه بر دو مورد فوق، برای جرایمی نظیر توهین و فحاشی و یا ضرب و شتم مامور انتظامی یا ضابط دادگستری، می توانید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نموده و ضمن تنظیم شکواییه و یا به صورت شفاهی اعلام جرم نمایید. همچنین می توانید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت خود را تسلیم نمایید.

راه های مناسب برای طرح شکایت از ماموران یا ضابطان

منظور از جرم مشهود، وقوع جرم با شرایط زیر است

الف: چنانچه جرم در منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند می توانند متهم را بازداشت نمایند.

ب: بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب جرم معرفی نماید.

ج: بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز شود.

ت: متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث: جرم در منزل یا محل سکونت افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود ماموران را به منزل یا محل سکونت خود درخواست نماید.
چ: چنانچه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد نیز مامورین حق بازداشت وی را دارند.

خ: متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز بدنام باشد.

 

‫15 دیدگاه ها

 1. سلام در نیروی انتظامی یا کار را بلد نیستند یا پارتی بازی در حد بسیار بالاست.متهمین به ادم ربایی در محل دستگیر و کلانتری یوسف اباد برده شدند فردی بنام کوچکی که با انان رابطه داشته عنوان شکایت را از ادم ربایی به تصرف عدوانی زده این چه نیروی انتظامی هست ؟؟؟

 2. سروان ایت در مرکز اموزشی یگان امداد سختگیریهای الکی و همراه بابی احترامی رو انجام میداد.نمونه ای از یه ادم عقدهدای که متاسفانه تو نیروی انتظامی شده مسئول اموزش سربازان!

 3. ایا جسارت بک مناظره را دارید یا گفتگوی عمومی .من صد ستم را اسبات سما از بک لدالت بگویید تا از حقم بگدرم ..انها برای جنایت امدت انا با نام عدالت .ک تمام را اثبات نیکنم ک طلمی بزگتر از لین در دتیادنیست ک چنین عدالت را وارونه کردن .ک این برسی هر نهادی را از فساد پاکساری و شرم این گتاهان حود زنیته ساز عدل لست .وسلام سعید از یزد

 4. سلام
  یک جریمه که توسط مامورین متدین و با خدای نظام را خدمتتون ارسال میکنم.
  مالک محترم وسیله نقلیه به شماره پلاک 53 ایران-749س33 قبض صادر شده برای شما به شرح زیر است:
  شماره سریال : 6630305119
  تاریخ و ساعت : 1400/7/1-10:16
  محل تخلف : اصفهان شهرضام اباده
  نوع قبض : دو برگی
  وسیله نقلیه : سواری رنو سفید
  تخلف(ها) : 1 : تجاوز از سرعت مجاز (تا سی کیلومتر در ساعت)
  2 : عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس
  3 : استفاده از تلفن‌همراه وسایر وسایل ارتباطی مشابه در حین ‌رانندگی در سرعت‌کمتر از شصت کیلومتر بر ساعت
  مبلغ : 2100000
  شماره قبض : 3030511900295
  شناسه پرداخت : 0000210018720
  پلیس راهور ناجا

  یعنی پلیس محترم من رو بخاطر سرعت بیشتر از ۱۱۰ کیلومتر جریمه کرده و همون موقع بخاطر استفاده از موبایل در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت جریمه کرده و سیستم شان بقدری سالم و قوی است که فقط میخوان از مردم پول زور بگیرند، وقتی مجری قانون ، قانون را زیر پا میزاره دیگه از بقیه جاها چه انتظاری میتوان داشت.

 5. نیروی انتظامی یا پول تبدیل کارتهای معافیت و پس بده و کارتهای قبلی و دوباره معتبر کنه یا اینکه کارتها را با پرداخت هزینه اضافه ای که گرفته شده برگردونه یعنی چی یک کارت من 300 هزار تومان بدم در صورتی که همون نوع کارت و در بازار آزاد داریم میبینیم دارن میفروشن 5 هزار تومان هم 60 برابر کلاهمون برداشته بشه هم تا خیر در ارسال هزینه ها و خسارتهای سرمایه گزارانی که به دلیل دیر دادن کارت و عدم ثبت شرکت و موسسه دچار آن شدیم و باید نیرو انتظامی از جیبش پرداخت کند تاخیر شما ضرر مالی سنگینی برای ما به همراه دارد اگر ما سود و دیر بدیم میریم زندان و باید خسارت بدیم نیروی انتظامی هم از قانون مستثنا نیست باید محکوم شود قراردادی که بسته شده و فقط یک کلاهبرداری بزرگ چه از نظر زمانی و چه از نظر مالی است واقعا برای نهاد مجری قانون متاسفم سریعا پولهامون و خسارات و کارتها را برگردانید

 6. فرماندهی نیروی انتظامی
  با سلام و تقدیم احترام
  موضوع نا امنی جانی و مالی و سرقت های مکرر از کشاورزان مبارکه در طی سال گذشته در حد فاصل مبارکه به حوض ماهی و عدم انجام اقدام اساسی برای ایجاد امنیت در این منطقه
  اینجانبان کشاورزان و شهروندان شهرستان مبارکه درخواست برقراری امنیت در نقاط کور امنیتی جاده مبارکه به حوض ماهی که ماههاست برای جان و مال شهروندان و کشاورزان ایجاد مشکلات عدیده ای نموده است را داریم وهمانطور که از تماسهای مکرر با واحد 110 آن نیرو و پاسگاههای نیروی انتظامی در مبارکه بخش مرکزی مشخص است در ماههای گذشته مکررا شاهد سرقت ابزار و ادوات و لوله های ابرسانی کشاورزان منطقه در فاصله بین مبارکه به طرف حوض ماهی بوده ایم بخصوص در اطراف اتوبان صنایع فولاد و زیر گذر آن به شکلی که در نقشه زیر مشخص شده است و گاها به شکلی اشکارا به طرف کشاورزان با پرتاب سنگ حمله صورت گرفته و و لوله ها را تکه تکه کرده یا با خودور بسته و آنها را به سرقت برده اند . لذا خواهشمند است درمورد این مسیر بخصوص مزارع اطراف زیر گذر صنایع فولاد با ایجاد پستهای موقت و دائمی و رفع نقاط کورامنیتی در محل اقدام فرمایید .زیرا مدتهاست کشاورزان و شهروندان در این منطقه امنیت جانی و مالی ندارند و این نا امنی ها و سرقت های پیاپی زیبنده شهرستان مبارکه نمی باشد .بخصوص که گاها حتی تماس با 110 هم نتیجه نمی دهد و ما موری در محل این اتفاقات حاضر نمی شود .لذا مسئولان شهرستان متعاقب اسفالت کردن این جاده باید در فکر مسائل امنیتی آن به خاطر تردد افراد متفرقه هم باشند و لزوم ایجاد ایستاگاههای ثابت و موقت کنترل ترد د محسوس می باشد .

  با سپاس و قدردانی
  کشاورزان و شهروندان شهرستان مبارکه

  رونوشت : به فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان

 7. سلام وقت بخیر.امروز از صب حالم گرفته واقعا بریدم.یه پدر پیری داریم از کردستان از دست کولبری اومدیم تهران خودمو داداشم تو اسنپ کار می‌کنیم با ۱ موتور.دیروز رفته بیرون مسافر زده تو کیف مسافرش یه چاقو بوده اینو مسافرو دادن بازداشت.نه زنگی جواب دادن نه چیزی حداقل اطلاع بدن تا صب هیچ کدوم از خانواده چش رو هم نذاشتیم فرداش زنگ زدن یا۱۰دقیقه دیگه بیا دادگاه یا می‌برنش زندان.سند موتور و کارتن گوشیشو برداشتم بردم .قاضی حکم داده آزاد شن.واقعا اگه داشتن چاقو جرمه طرف دزد بوده چرا آزادش کردن گناه ما راننده اسنپ چیه آخه.توهین نمونده تو کلانتری به من و برادرم نکرده باشن واقعا گناه ما چیه؟؟مامور کلانتری نوشته اینا چاقو داشتن با کاتر که تو کیف طرف بوده.خودم اونجا بودم مامور برگشته سوال میکنه از طرف میگه قاضی کاتر رو میخواد کو میگه معموراتون برداشتن واسه خودشون .واقعا مامور کلانتری چرا باید کاتر بپیچونه واسه خوش؟دزد رو ول کردن موتور ما بدون خلافی موند تو کلانتری به ما پس ندادن حتی با حکم قاضی.به ماموره میگم پدر من کلی کولبری کرده بخدا سزاوار نیست حتما باید آشنا پیدا کنم کار ما راه بیفته.میگه برو بگو سردار اشتری بیادبابات که گوهی نیست.تو دم دژبانی که مارو نگشتن کاش گوشیمو میذاشتم رو حالت ضبط.برادر من از من کوچیک تره واقعا نمیدونم واسه اشکای یه جوان واسه توهین به پدرش و ….بهش چی بگم به خداوندی خدا قسم ساعت چهار صب اینو تایپ میکنم از غصه خوابم نبرد من متاهلم یه بچه یه ساله دارم نونم با اون موتور در میاد سر این قضایا میگم الان گناه ما چیه مامور میگه زبونت درازه روسی ازت بکنم برو بگو قاضی با پدرت بیاد موتور رو بهت بدم پدرم پیره موتور به اسم اونه تو این شرایط فردا باید برش دارم باز ببرمش کلانتری مامورتون بهش توهین کنه شایدواقعا خدایه شما ها ماهرو از یاد برده الانم تا این ساعت برادرم از خجالت هنوز بر نگشته خونه.بخدا بخدا بخدا سزاوار نیست تو این شرایط درمان نمیشین واسه ما مردم به مشکلاتمون رسیدگی نمیکنین تورخدا حداقل درد نشین

 8. باسلام وعرض ادب خدمت فرماندهی محترم نیروی انتظامی سردار اشتری.احتراما اینجانب جمشید خضرپور که برای اجرای یک حکم قضایی به کلانتری 18باغستان شهریار مراجعه کرده بودم معاونت کلانتری جناب سروان امیری که جا دارداز جنابعالی خواهش کنم ایشان بخاطر رفتار وبرخورد بسیار خوبش مورد تقدیر و تشویق قرارگیرد دستور رسیدگی دادند اما در بخش اجرا فردی به نام عباسی که لباس شخصی پوشیده بود و مشخص نبود چه درجه ای دارد من پیرمرد را 45دقیقه جلوی درب اطاقش نگه داشت و گفت فعلا کاردارم اینجانب حکم را دست دخترم دادم وبرای یک تماس تلفنی به بیرون کلانتری رفتم ایشان بعد از رفتن من دخترم را صدا میکند ومیگوید شماره تلفن ات را بده برو سه شنبه بیا درصورتیکه معاونت محترم نوشته بودند که این حکم سه روز بیشتر اعتبار ندارد از حضرت عالی تقاضا دارم برای پست هایی که ماموران پلیس با ارباب رجوع سروکار دارند از افراد خوشنام چشم پاک وبا ادب استفاده شود تا چهره خدوم نیروی انتظامی مخدوش نشود در صورت لزوم توضیحات تکمیلی به اطلاع حضرت عالی خواهد رسید تقاضای رسیدگی دارم..بانهایت احترام.

 9. سلام من یک شهروندی هست از بی فکری دست یه کاری زدم که خوشایند نبود به واسطه یک کار نیک وخدا پسندانه در عوض کار نیک تبدیل به شری شد که من مجبور شدم پولی را از شخصی که کادر نیروی انتظامی است دریافت کنم واو از من بابت سودی که مبرد چهارصد میلیون تومان سفته گرفت وقتی متوجه شد که از من کلاهبرداری کردندواز من پانصد میلیون تومان سفته گرفته هرروز مزاحمت‌های گوناگون برایم ایجاد می‌کند یکروز برق مرا قطع می‌کند دفعه بعد آمده درون قفل کلید درب حیات میخی فرد کرده که از بیرون درب منزل باز نمی شود گفتم چرا این کار را کرد گفت دوست دارم می خواستم جوشکار بیاورم درب منزلت را جوش بدهم من چگونه می توانم امنیت پیدا کنم روز دیگر با زن و بچه می‌آید شروع به فحاشی آبروریز ی می کند و دائما مدام تهدید به انواع جرم‌ها می‌کند فلان میکنم چنان میکنم می‌گویم من پول شمارا میدهم با اس ام اس تلفنی هم فحاشی می‌کند تهدید روی تهدید تهدیدهای می‌کند که گوشی مرا گرفته تمام اطلاعات خصوصی وشخصی گوشی مرا در گوشی خودش کپی کرد و زن تمام شماره های من میزند وهمه را نسبت به‌ من بدبین کرده وقتی می‌گویم برادر چرا این کار را میکنی می‌گوید لباس من قدرت من است وهیچ شروع به فحش‌های ناموسی که من قید عمه چیز را میزنم حتی شغلم وتورا با گلوله خواهم زد ومن نمیدانم باید ازبیرون انتظامی احسا س امنیت کنم یا وحشت به قول خودش بقدری دوست و آشنا دارد که علیه من شهادت بدهند با قدرت واعتبار حرف می زند طوری که باورم شدا عر کار که می‌گوید سرم می‌آورد یکی‌از پیامهای برایم چنین است میاین با الهام ونشک میبرمت و هیچ فلانی نتواند بگوید چه میکنی می‌گویم حکم و وزود داری می‌گوید من حودم حکم ورود هستم.اگر این امنیت است بی امنی یعنی چه برای بار آخر به او گفتم یا فرصتی بده پولت را بدهم یا شکایت کن می گوید زنده نمی‌گذارم که به دادگاه بکشد یک تیر توست میزنم وگزارش میکنم خواستی سلاح مرا بگیری من هم زدم چه باید کنم آیا خود را حلقه آویز کنم تمام است مانند مرغ سر بریده سده ام که به چه کسی دردم را بگویم آیا کسی هست به فریادم برسد

 10. دیدگاه من نسبت به عملکرد نیروی انتظامی مثبت است نمیدانم چکار کنن از مزاحمت های پی در پی فردی که در لباس نیروی انتظامی در یکی از کلانتریها خدمت می‌کند و هر کاری از دستش بر می‌آید البته به قول خودش که می‌گوید هر بلایی سرمن که به اوبدهکارم و حاشا نمیکنم وپول را نخواهم خورد نه فراری شده ام ونه خودم را یایم کرد درمانم هستم وتکان هم نمی خورم تا زمانی که پولش را ندهم خواب ندارم واعتقاد به حق الناس نکردن مال مردم را دارم حق الله به کردن زیاد است اما بدهکار بودن من همین یک نفر است هرگز کتمان نخواهم کرد و حاضر به پرداخت هستم ولی زمان می‌خواهم ولی او آزارم میدهد

 11. باسلام خدمت فرماندهی محترم نیروی انتظامی
  تعدادی از اهالی تپه قیطریه واقع در منطقه یک تهران از کارکرد وعملکرد نیروی انتظامی در برخورد با رانندگان خودروهای لوکس و لاکچری که باعث آلودگی صوتی و سلب آسایش ساکنین این محل را فراهم نموده اندشکایت داریم
  رانندگان فوق از ساعت ۱۱ شب لغایت ۵ صبح با تغییر کاربری در اگزوز اتومبیل خودو ایجاد سرو صدا همانند رگبار مسلسل و رالی در پیست اتومبیل رانی باعث سلب آسایش اهالی محله تپه قیطریه _ بلوار کاوه _ بلوار صبا _ بلوار اندرزگو می‌شوند بارها بلکه هزاران بار با ۱۱۰ تماس گرفتیم بارها با ۱۹۷ تماس گرفته ایم ولی نتیجه ای نگرفتیم و کماکان به کار خودشان ادامه می‌دهند وهیچکس به آنان تذکر نمی‌دهد خواهشمند ایم رسیدگی فرمایید با تشکر

 12. وقتی تماس میگیریم197 جواب نمیده ما رو سرکار گذاشتین با این سیستم هوشمندتون اگر افسرتون خلاف کنه مجبوریم قبول کنیم چون مرجعببالاتر پاسخگو نیست . موفق باشید

 13. اگاهی شیراز کار انجام میده یا قضاوت میکنه . داخلش فردی پیدا میشه که طرف اشرار هست . معلوم نیست پول میگیره.طرف با اربده کشی تو خیابونهای سعدی ده تا پرونده اوباشی داره که هر قاضی کد ملیش بزنه جرم های زندانش بالا میاد .کسی جرات شکایت از این خانواده نداره. کسی که مزاحم ناموس مردم میشه و با سرعت زیاد موتورش رفته زیر چرخ ماشین مرده .حالا طرف متهم گرفته و خانواده شهید را مقصر کنه. ماخانواده شهدا شهید دادیم که این فرد بیاد تو نظام و اشرار را تشویق کنه. یعنی قاضی نمیفهمه.

  1. تو مملکتی که بیان با وجود در ضدسرقت بشکنند در بیان همه دارو ۴۰ ساله یه خانواده رو ببرند بعد نیروی انتظامی می یاد می گه دمپایی بزار جلوی در دزد نیاد اخه این شد حرف ساعت ۷ شب ۴ نفر بیان طبقه ۷ یه خانه با وجود در سرقت محکم دربشکنند برن تو اخه این جامعه امنیت داره بر فرض اینکه فقط باید علی دایی باشی یا سلبریتی که برن دنبال مالت تا خودشون رو نشون بدن مگرنه مردم عادی باید برن بمیرن متاسفم برای نیروی انتظامی منطقه ۱۴ که توش پر دزده و هیچ کاری نمی کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا