آرشیو قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ترمینولوژی

واحدکشاورزی

واحد کشاورزی عبارت است از یک مجتمع کشاورزی یا دامپروری. (تبصره 4 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی فعالیت انجمن‌های اسلامی مصوب 10/7/1362 هیأت وزیران)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

واحدهای وابسته به چاپ

واحدهای وابسته به چاپ کارگاه‌هایی هستند که به امور چاپ مربوط می‌شوند از قبیل لیتوگرافی، گراورسازی و حروفچینی. (تبصره ماده 1 آیین‌نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

وصیت شفاهی

افراد و افسران نظامی و کسانی‌که در‌ ارتش اشتغال به‌کاری دارند می‌توانند نزد یک نفر افسر یا همردیف او با حضور دو گواه وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند. (ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

همجوش

منظور از همجوش فقط فلزات مخلوطی است که در نتیجه گداختن (Fusion) به یکدیگر آمیخته می‌شود. (بند 1 بخش یادداشت‌ها از ماندن اصلاح تعرفه گمرکی مصوب 10/4/1337)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

وضع استخدامی

وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی‌توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد: الف- حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می‌کند. ب- حال مرخصی و آن وضع مستخدمی است که از مرخصی استحقاقی موض...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

وظیفه سازمان بازرسی کل کشور

وظیفه سازمان بازرسی کل کشور عبارت است از بازرسی وزارتخانه‌ها اعم از کشوری و لشکری و سازمان‌ها و مؤسسات مشمول این قانون و رسیدگی به شکایت اشخاص از سازمان‌ها و مؤسسات مذکور و کارکنان آن‌ها در امور مربوط به وظایفی که برعهده دارند. (ماده 2 لایحه قانونی ر...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران

وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران بخشی از دولت است که مسئولیت پشتیبانی ارتش را به عهده دارد. (ماده 4 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

ورثه

مراد از ورثه در این‌جا عبارت است از اولاد و عیال و همچنین پدر و مادری که در کفالت متوفی باشد و همچنین نواده که پدر و مادرش فوت کرده و در کفالت متوفی باشد. (ماده 3 قانون وظایف مصوب 1/2/1287)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

نمونه‌‌های تجارتی بی‌بها

منظور از نمونه‌های تجارتی بی‌بها نمونه‌هایی است که ذاتاً قیمتی نداشته باشد وجود برچسب نمونه بدون قیمت در روی نمونه‌ها یا لفاف آن‌ها که از طرف کارخانجات یا فروشندگان خارجی الصاق می‌شود برای قبول بی‌بها بودن کافی نخواهد بود و به طور کلی هر نمونه که قاب...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

واحد کشاورزی

واحد کشاورزی عبارت است از یک مجتمع کشاورزی یا دامپروری، در مجتمع‌هایی که تعدادی واحد کشاورزی را تحت پوشش دارند تشکیل انجمن اسلامی در هر یک از این واحدها بلامانع است و در صورت لزوم به پیشنهاد انجمن‌های اسلامی و توافق مقام مسئول و با تشخیص وزارت کشور،...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰