آرشیو قوانین و مقررات حقوقی و قضایی ترمینولوژی

وجوه اداره شده

وجوه اداره شده اعتباراتی است که طی قراردادهای منعقد شده با بانک‌های عامل در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد تا براساس ضوابط این آیین‌نامه برای سرمایه‌گذاری به منظور اجرای سیاست‌های اشتغال برنامه سوم توسعه به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردو...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

ولگرد

کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی‌قیدی و تنبلی در صدد تهیه کار برای خود بر نمی‌آیند ولگرد محسوب می‌شوند. (ماده 273 قانون اصلاح مواد 10-11-12-173-273 قانون کیفر عمومی مصوب 4/5/1322)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هزینه سفر

منظور از پرداخت هزینه سفر و فوق‌العاده انتقال و مأموریت تأمین هزینه‌هایی است که بر اثر مسافرت و انتقال و انجام مأموریت به پرسنل مربوط تحمیل می‌گردد. (ماده 1 آیین‌نامه پرداخت هزینه سفر و فوق‌العاده انتقال و مأموریت در نیروهای مسلح مصوب 7/11/1354)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هفته

از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه‌روز بیست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

وزارتخانه - مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۳

وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود. (از بند 2 اصلاح پاره‌ای از مواد قانون استخدام کشوری مصوب 28/12/1353)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

هدیه یا رشوه

منظور از هدیه یا رشوه مذکور در ماده قبل اعم است از وجه نقد یا مال معین یا هر منفعت نامشروعی که به نحوی از انحا راشی به مرتشی رسانیده باشد قبل از آن‌که راشی مالی را بلاعوض یا کم‌تر از قیمت معمولی مستقیماً یا غیرمستقیم به مرتشی منتقل یا مالی را گران‌تر...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

نیازمند

نیازمند به کسی اطلاق می‌گردد که میزان درآمد ماهانه وی از حداقل حقوق بازنشستگی کارمندان دولت کم‌تر باشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون نحوه کمک به خانواده‌های مشمولینی که با اعزام مشمول قدرت اداره معاش خود را از دست می‌دهند مصوب 3/6/1366)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

واحد صنفی

واحد صنفی به مجموعه‌ای از افراد اطلاق می‌گردد که دارای یک نوع کسب، پیشه، حرفه و تجارت معین باشند. (تبصره 2 ماده 1 متن اصلاحی آیین‌نامه اجرایی فعالیت انجمن‌های اسلامی موضوع قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اق...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

نهر طبیعی

مجرایی است که آب به طور دائم یا فصلی در آن جریان داشته و دارای حوضه آبریز مشخصی نباشد. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 11/8/1379 هیأت وزیران)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰

ولایت

ولایات قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد اعم از این‌که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی باشد. (ماده 3 قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 27/9/1286)

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۰