گروه وکلای یاسا، مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری. تلفن تماس: (۰۲۱) ۸۷۱۳۲

آرشیو قوانین و مقررات حقوقی و قضایی مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

صلاحیت نزدیک‌ترین دادگاه کیفری ۱ با عدم تشکیل دادگاه کیفری ۱ در محل وقوع جرم

روزنامه رسمی 13299-8/8/1369 شماره 1277/ هـ 21/7/1369 پرونده وحدت رویه ردیف 69/28 هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی كشور نظر به اینكه از شعب چهارم و دوازدهم دیوان عالی كشور در استنباط از ماده 9 قانون تشكیل دادگاههای كیفری 1 و 2...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

مرجع رفع اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان دادگاه حقوقی مرکز استان است

« مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاههای حقوقی شهرستان دادگاه حقوقی مركز استان است » . روزنامه رسمی 12856-29/1/1368 996- هـ 7/1/1368 پرونده وحدت رویه ردیف 66/95 هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی كشور احتراماً به است...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

در جرم سرقت با رضایت صاحب مال نیز سارق باید تعزیر شود

روزنامه رسمی 13145-2/2/1369 شماره 1211/ هـ 27/12/1368 پرونده وحدت رویه ردیف 66/75 هیئت عمومی ریاست معظم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار می رساند ، آقای دادیار اظهار نظر دادسرای ناحیه 2 تهران طی شماره 600/20-12/3/1365 چهارفقره پرونده به...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

تجدیدنظرخواهی دادستان از احکام سابق الصدور دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲

روزنامه رسمی 13027-30/8/1368 شماره 1102/ هـ 14/8/1368 پرونده وحدت رویه ردیف 68/47 هیئت عمومی دیوان عالی كشور ریاست معظم دیوان عالی كشور احتراماً به استحضار می رساند : سرپرست محترم دادگاههای كیفری تهران رونوشت آراء صادره از شعب 135 و 140 دادگ...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و ...

« دعوی بستانكاران برای وصول بدهی كارخانه هایی كه به ثبت رسیده و دارأی شخصیت حقوقی باشند باید علیه كارخانه اقامه شود و در موارد قانون حمایت صنعتی جهت جلوگیری از تعطیل كارخانه های كشور جوابگویی با مدیران منصوب خواهد بود » . روزنامه رسمی 13528-30/5/...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

قرار عدم صلاحیت بند ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد

« قرار عدم صلاحیت مذكور در بند 4 ماده 13 قانون تشكیل دادگاههای حقوقی یك و دو ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد . » روزنامه رسمی 13198-5/4/1369 شماره 1253/ هـ 16/3/1369 پرونده وحدت رویه ردیف 68/66 هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی د...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

صلاحیت دادگاه کیفری ۱ در جرائم عمدی منتهی به نقض عضو

روزنامه رسمی 13441-14/2/1370 شماره 1344 / هـ 10/1/1370 پرونده وحدت رویه ردیف 69/61 هیئت عمومی ریاست محترم دیوان عالی كشور احتراماً ، آقای رئیس شعبه 13 محاكم عمومی كیفری 1 شیراز طی شرحی به عنوان مقام محترم دادستان كل كشور و با ارسال پرونده...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

توافق دولت به رفع اختلاف به نحو خاص مانع مراجعه به محاکم قضائی نیست

«صلاحیت عام دادگستری(توافق هیئت دولت به رفع اختلاف به نحو خاص مانع مراجعه به محاكم قضایی نیست ) . » روزنامه رسمی شماره 12856-19/1/1368 994- هـ 7/1/1368 پرونده وحدت رویه ردیف 67/91 هیئت عمومی ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی كشور احت...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در اجرای طرح تملک مستلزم رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری است

« رسیدگی به دعوی ابطال سند مالكیت در اجرأی طرح تملك مستلزم رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تمیم در دیوان عدالت اداری است » . روزنامه رسمی 13442-15/2/1370 شماره 1341 / هـ 10/10/1370 پرونده وحدت رویه ردیف 69/58 هیئت عمومی ریاست محترم د...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵

شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که انتفاعی و با شخصیت حقوقی مستقل هستند از هزینه دادرسی معاف نیستند

« شركت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان كه انتفاعی و با شخصیت حقوقی مستقل هستند از هزینه دادرسی معاف نیستند » . روزنامه رسمی 13379-14/11/1369 1320/ هـ 17/10/1369 پرونده وحدت رویه ردیف 64/25 هیئت عمومی ریاست محترم دیوان عالی كشور ا...

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۵