آرشیو قوانین و مقررات حقوقی و قضایی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری

الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به کارکنانی که قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت می نمایند

الزام كارفرما به پرداخت حق بیمه نسبت به كاركنانی كه قسمتی از سود حاصل از فروش را دریافت مینمایند تاریخ دادنامه: 30/8/1390 شماره دادنامه: 369 کلاسه پرونده: 90/823 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواستكننده: آقای صفرعلی اصلان...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

حذف مجری ذیصلاح در احداث ساختمان های تا سقف ۱۷۵۰ مترمربع خلاف قانون می باشد

حذف مجري ذيصلاح در احداث ساختمانهاي تا سقف 1750 مترمربع خلاف قانون ميباشد تاريخ: 29/1/1390 شماره دادنامه: 14 کلاسه پرونده: 87/692 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران. موضوع شكاي...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

ابطال آیین نامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفه ای توسط دانش آموختگان بهداشت حرفه ای در صنایع بالای ۲۵ نفر شاغل

ابطال آييننامه نحوه ارائه خدمات بهداشت حرفهاي توسط دانشآموختگان بهداشت حرفهاي در صنايع بالاي 25 نفر شاغل تاريخ دادنامه: 17/5/1390 شماره دادنامه: 206 کلاسه پرونده: 88/1032 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي هادي هاش...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

عدم جواز پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی قبل از اعطای تسهیلات به متقاضیان انتقال از تهران و کلانشهرها

عدم جواز پرداخت كمك سود متعلق به تسهيلات بانكي قبل از اعطاي تسهيلات به متقاضيان انتقال از تهران و كلانشهرها تاريخ: 15/1/1390 شماره دادنامه: 1 کلاسه پرونده: 89/858 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي: آقاي عليرضا رهاي...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

ابطال ماده ۵۵ اصلاحی آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها

ابطال ماده 55 اصلاحی آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها که مفهم عدم لزوم ارسال اسناد و مدارک لازم جهت رسیدگی و حسابرسی به دیوان محاسبات کشور است تاریخ دادنامه: 27/4/1390 شماره دادنامه: 195 کلاسه پرونده: 88/464 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی د...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری علی الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده

وظيفه بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري علي الاطلاق به شوراي عالي شهرسازي و معماري ایران محول شده و تفويض اختيار مصرح در قانون مذكور، به اشخاص ديگر مجوزي ندارد تاريخ دادنامه: 14/6/1390 شماره دادنامه: 246 کلاسه پرونده: 89/620 مرجع رسي...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

لزوم لحاظ کردن سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی مشمولین ماده ۸۵ آیین نامه استخدامی خاص شهرداری تهران

لزوم لحاظ كردن سنوات ارفاقی در حكم بازنشستگی مشمولین ماده 85 آییننامه استخدامی خاص شهرداری تهران تاریخ: 2/8/1390 شماره دادنامه: 318 كلاسه پرونده: 90/700 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاكی: كانون بازنشستگان شهرد...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

موضوع قرارداد کار در اموری که طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دائمی تلقی می شود

موضوع قرارداد كار در اموری كه طبیعت آنها صبغه استمراری دارد، دائمی تلقی میشود تاریخ دادنامه: 21/9/1390 شماره دادنامه: 402 كلاسه پرونده: 90/896 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاكی: رئیس اداره كار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

موضوع ابطال بند ۵۵ ماده یک مصوبه جلسه شماره ۱۳۵ شورای اسلامی شهر مرند

موضوع ابطال بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 شورای اسلامی شهر مرند تاریخ: 30/3/1390 شماره دادنامه: 133 کلاسه پرونده: 89/462 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای قاسم ابراهیمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴

اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از آیین نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و ... برای سال ۱۳۸۸ و بعد از آن

اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت درخصوص ابطال ماده 1 و بندهای 1 و 2 ماده 1 از آییننامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصبكنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن تاریخ: 2/8/1390 شماره دادنامه:...

دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۴