گروه وکلای یاسا، مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری. تلفن تماس: (۰۲۱) ۸۷۱۳۲

آرشیو ویدئو

ویدئو بررسی حقوقی کلاهبرداری

ویدئو بررسی حقوقی کلاهبرداری

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۲۳:۰۰

ویدئو بررسی حقوقی فروش مال غیر

ویدئو بررسی حقوقی فروش مال غیر

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۵۸

ویدئو بررسی حقوقی حضانت فرزند

ویدئو بررسی حقوقی حضانت فرزند

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۵۵

ویدئو نقدوبررسی حقوقی در خصوص جعل - اکرم فرخ

ویدئو نقدوبررسی حقوقی در خصوص جعل

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۵۲

ویدئو نقدوبررسی حقوقی خیانت در امانت - اکرم فرخ

ویدئو نقدوبررسی حقوقی خیانت در امانت

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۲۱

فیلم نقدوبررسی مهریه، درباره مهریه زن اکرم فرخ

فیلم نقدوبررسی مهریه، درباره مهریه زن

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۱۶

ویدئو نقدوبررسی حقوقی نفقه،‌ نفقه زن - اکرم فرخ

ویدئو نقدوبررسی حقوقی نفقه،‌ نفقه زن

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۱۱

فیلم نقدوبررسی حقوقی اجرت المثل و نحله - اکرم فرخ

فیلم نقدوبررسی حقوقی اجرت المثل و نحله - اکرم فرخ

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۲۲:۰۰

ویدئو بررسی حقوقی رابطه مشروع

ویدئو بررسی حقوقی رابطه مشروع

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۷

ویدئو طلاق از طرف مرد (زوج) شرایط،‌ قوانین،‌مراحل و مدارک لازم در خصوص طلاق از طرف مرد

ویدئو طلاق از طرف مرد (زوج) شرایط،‌ قوانین،‌مراحل و مدارک لازم در خصوص طلاق از طرف مرد

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۵۳