کیفری

رویه دادگاه خانواده در مورد طلاق توافقی به چه صورت می باشد

رویه دادگاه خانواده در طلاق توافقی زوجین هر دو متقاضی طلاق بوده و در کلیه امور با یکدیگر توافق نموده اند که باید با مراجعه شخصی به دادگاه خانواده یا توسط وکلای خود، اعلام توافق خود را در اموری همچون وصول یا بذل مهریه، نفقه ایام عده، حضانت فرزند بعد از طلاق، ملاقات فرزند، شیوه استرداد جهیزیه و سایر حقوق دوران زوجیت را کتبا نوشته و به دادگاه جهت ضبط در پرونده تقدیم دارند. برای اجرا شدن طلاق، اخذ گواهی عدم امکان سازش الزامی است، ضمن اینکه رویه دادگاه خانواده پس از بررسی موضوع، مساله را به داوری ارجاع می دهد و پس از کسب نظر داوران مبادرت به صدور حکم می‌کند.

دادگاه به زوجین اعلام می دارد که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و به دادگاه معرفی نمایند. چنانچه زوجین نخواهند یا نتوانند داوری معرفی کنند،دادگاه راسا مبادرت به انتخاب داور می کند. داوران منتخب یا منصوب از ناحیه دادگاه باید مسلمان، متاهل، معتمد، دارای حسن شهرت و حداقل دارای 40 سال تمام بوده و تا حدودی به وضعیت روحی زوجین آشنا باشند ( یا بعد از نصب در جریان زندگی و اختلاف آنان قرار گیرند .(داوران سعی در ایجاد سازش میان زوجین می نمایند و چنانچه موفق به این کار نشوند با اعلام مراتب به دادگاه خانواده، دادگاه مذکور درخواست گواهی عدم امکان سازش صادر می کند تا با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق، حکم صادره اجرا و صیغه طلاق جاری شود و وارد شناسنامه زوجین شود.

رویه دادگاه خانواده

رویه دادگاه خانواده هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زوجه باردار نیست و رویه قضایی در این مورد آن است که زوجه برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد ( معمولا پزشکی قانونی) معرفی می شود و یا آن که دادگاه بر مبنای اقرار زوجه به باردار نبودن مراتب را گواهی می کند. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است، و اگر تا پایان آن مدت، طرفین یا یکی از آن ها جهت ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از درجه اعتبار ساقط است.
ماده 1129 قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه

منظور قانونگذار از اجبار طرفین به مراجعه دادگاه، تعیین داور و سرانجام تعیین مدت معین برای حل و فصل اختلافات، به ظاهر آن بوده که شاید طی این دوران زن و شوهر پشیمان شده و به سر خانه و زندگی مشترک خود بازگردند. از سوی دیگر، گفته می شود که به این ترتیب از اختیارات مرد برای استفاده از حق یک طرفه طلاق کاسته می شود.

رویه دادگاه خانواده

حال اگر مردی با وجود صدور حکم عدم امکان سازش به دفترخانه مراجعه نکند، زن حق دارد به دفترخانه برود و دفترخانه موظف است احضاریه ای برای شوهر بفرستند و اگر شوهر حضور پیدا نکرد، زن باید برای گرفتن وکالت در توکیل (وکالت در توکیل در این جا بدین معناست که قاضی با انتقال این وکالت به زن به او حق می دهد که به جای شوهر نسبت به طلاق خود اقدام کند. چون در قانون طلاق دهنده مرد است، زن بدین ترتیب می تواند به وکالت از شوهر این کار را انجام بدهد) به دادگاه مراجعه کند. با درخواست زن دادگاه می تواند همان موقع حکم عدم امکان سازش را صادر کند و به او وکالت در توکیل بدهد تا با مراجعه به دفترخانه و ارائه حکم عدم امکان سازش و وکالت نامه فوق الذکر خود را طلاق دهد. حال اگر زن از رفتن به دفترخانه خودداری کند، مرد شخصا با مراجعه به آنجا و ارائه گواهی عدم امکان سازش می تواند صیغه طلاق را جاری کند و دفترخانه به زن موضوع را ابلاغ خواهد کرد.

باید توجه داشت که در این قسم طلاق، توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق و اجرای آن در رویه دادگاه خانواده مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ گاه در ماهیت عمل حقوقی طلاق ( که به صورت ایقاع و در اراده مرد است) دخالت ندارد. بنابراین نباید چنین پنداشت که طلاق توافقی در زمره عقود است.

‫5 دیدگاه ها

 1. من یک ایراتی کانادایی هستم که مدت 17سال است که در کانادا زندگی می کنم و در 12 سال گذشته مورد ازار و اذیت چه از طرف محل کارم و چه از طرف جامعه ای که در ان کار می کنم قرار گرفته ام و به همه ارگانهای رسمی و غیر رسمی از پلیس گرفته تا دغدگاه و وکیل و سازمانهای دفاع زنان و ….تماس گرفته ولی حتی یکی از انها به من کمک نکرده اند و در هشت سال گذشته هر روز و حتی در خانه خودم مورد ازار و اذیت قرار گرفته ام . اگرچه شرایط نسبت به قبل خیلی بهتر شده و حملات دقیقه به دقیقه کمرنگتر شده اند غما هیچ کس خطا کاران را نگرفته و تنبیه نکرده و پر عوض با تهدیدات دایمی مرا مجبور به سکوت کرده اند و با فریم کردن مشکل روانی دارد سالها ازار و اذیت را اینطور پوشش می دهند . من پارسال هم که به ایران امدم درخواست کمک کردم ولی هیچ جوابی نگرفتم چون انجا هم افراد را فرستادند که من را احاطه کرده و نگذارند من با کسی تماس بگیرم .

 2. من یک ایراتی کانادایی هستم که مدت 17سال است که در کانادا زندگی می کنم و در 12 سال گذشته مورد ازار و اذیت چه از طرف محل کارم و چه از طرف جامعه ای که در ان کار می کنم قرار گرفته ام و به همه ارگانهای رسمی و غیر رسمی از پلیس گرفته تا دغدگاه و وکیل و سازمانهای دفاع زنان و ….تماس گرفته ولی حتی یکی از انها به من کمک نکرده اند و در هشت سال گذشته هر روز و حتی در خانه خودم مورد ازار و اذیت قرار گرفته ام . اگرچه شرایط نسبت به قبل خیلی بهتر شده و حملات دقیقه به دقیقه کمرنگتر شده اند غما هیچ کس خطا کاران را نگرفته و تنبیه نکرده و پر عوض با تهدیدات دایمی مرا مجبور به سکوت کرده اند و با فریم کردن مشکل روانی دارد سالها ازار و اذیت را اینطور پوشش می دهند . من پارسال هم که به ایران امدم درخواست کمک کردم ولی هیچ جوابی نگرفتم چون انجا هم افراد را فرستادند که من را احاطه کرده و نگذارند من با کسی تماس بگیرم .

 3. سلام من چند روز پیش یک تصادف کردم و مقصر شناخته شدم و کارت ماشین و بیمه ام دست شخصی هست که با اون تصادف کردم و کارت ماشین ایشون هم دست کنه . هرچی تماس میگیرم که بریم بیمه پاسخگو نیستند . اگر هیچ وقت نتونستم به این ایشون دسترسی پیدا کنم چکار کنم . تکلیف مدارک من که دست ایشونه چی میشه ؟

 4. سلام. من چند روز پیش تصادف کردم و از پشت به یک اردی زدم. افسر اومد و مقصر شناخته شدم.بعد افسر مدارک رو ۲ به ۱ کرد و گفت باهم حلش کنین. من به طرف ۵۰۰ تومان دادم و مدارکم رو گرفتم. الان هی زنگ میزنم که هزینه تعمیر خیلی بیشتر شده. و میخواد شکایت کنه. آیا می‌تونه شکایت کنه برای گرفتن هزینه بیشتر؟

 5. سلام. تشکر از سایت خوبتان
  حدود یک ماه پیش یک خودرو که پشت سر من بود به خیال اینکه من در حال اذیتش هستم (در صورتیکه امکان راه باز کردن برایم نبود) بعد از طی مسیر در پشت سرم در جایی که وارد اتوبان شدیم از من سبقت گرفت و بصورت ناگهانی جلوی خودروی من پیچید و بالای چرخ عقب سمت راستش (قاب گلگیر) به سپر جلوی ماشین من سمت راننده برخورد کرد. ماشین من خط هایی روی سپرش افتاد و ماشین دیگر قاب گلگیر و مقداری از رنگش ریخت.
  منتظر پلیس حدود نیم ساعتی بودیم که سربازی با ماشین راهنمایی و رانندگی آمد و اعلام کرد که چون شما خسارتی خیلی کمتری دیدی پس شما مقصر هستی و متاسفانه راننده هم به دروغ اعلام کرد که من از عقب بهش زدم در صورت من رای پلیس رو قبول نکردم و گفت که باید صبر کنید مافوقم بیاد. مدت زیاد دیگر صبر کردیم که نیامدند. به خاطر شرایط خاص خودم (همراه بودن همسر و فرزندانم) و فرزند تازه متولد شده راننده ، دلم به رحم آمد که گفتم خسارت چقدر شده راننده گفت 100 تا 200 هزار تومان خرج داره که بعد من قبول کردم که خسارت رو میدم که برویم که خانواده از نگرانی و استرس دربیایند. الان بعد از یک ماه زنگ زده که من رفتم برای رنگ و 500 هزار تومان میشه؟
  چه باید بکنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا