حضانت فرزندان

حضانت و نگهداری از فرزند امری است که بر اساس نیاز طبیعی فرزندان تنظیم شده است و تأمین هزینه زندگى کودک برعهده پدر است، اما پس از تمام شدن سن حضانت فرزند، خود میتواند تصمیم بگیرد که ادامه زندگی او با پدر باشد یا مادر.

برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.

پس از 7 سالگی هم بعد از اینکه حضانت فرزند به پدر داده شد مادر میتواند برای ملاقات با فرزندش وقت بگیرد.

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با پدر و یا مادری که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل.

 حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث است.

[block:block=15]

اخذ حضانت فرزند اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 1. مدت زمانیکه حضانت فرزند گرفته میشود کمتر میباشد.
 2. نیازی به حضور پدر و یا مادر در دادگاه نخواهد بود.
 3. وکیل میتواند بی کفایتی پدر را اثبات کرده (در صورتیکه اعتیاد داشته باشد) و حضانت را برای مادر بگیرد.
 4. در صورتیکه پدر و یا مادر از تحویل دادن فرزند خودداری کنند وکیل میتواند حکم جلب او را بگیرد.
 5. برای جلب کردن مرد نیازی به حضور زن نخواهد بود.

سوالات حضانت فرزندان (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

 1. حضانت فرزند دختر تا چند سالگی با مادر و تا چند سالگی با پدر است؟
  حضانت دختر تا 7 سالگی با مادر و تا 9 سالگی با پدر است.
 2. حضانت فرزند پسر تا چند سالگی با مادر و تا چند سالگی با پدر است؟
  حضانت فرزند پسر تا 7 سالگی با مادر و تا 15 سالگی با پدر است.
 3. مادر و یا پدر برای گرفتن حضانت فرزندش چه کاری باید انجام دهد؟
  یا میتواند وکیل بگیرد و یا خود ضمن مراجعه به دادگاه حضانت فرزند را بگیرد.
 4. آیا مادر میتواند برای همیشه حضانت فرزندش را بگیرد؟
  اگر وکالت بلاعزل حضانت فرزند را گرفته باشد حضانت فرزند با مادر خواهد بود.
 5. دختر و پسر چه زمانی از سن حضانت خارج میشوند؟
  دختر از سن 9 سالگی و پسر از سن 15 سالگی از سن حضانت خارج میشوند.
 6. آیا پدر باید بعد از طلاق نفقه فرزندش را بپردازد؟
  تا زمانیکه پدر در قید حیات میباشد پرداخت نفقه فرزند بر عهده او خواهد بود.
 7. در صورتیکه پدر نفقه فرزند را پرداخت نکند مجازات خواهد شد؟
  در صورت عدم پرداخت نفقه مجازات حبس خواهد داشت.
 8. آیا پدر میتواند از ملاقات مادر با فرزند امتناع کند؟
  خیر در صورتیکه پدر و یا مادر از ملاقات دیگری با فرزند امتناع کند به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 9. برای تعیین ساعت ملاقات با فرزند مادر باید به دادگاه مراجعه کند؟
  مادر میتواند برای تعیین ساعت ملاقات به شورای حل اختلاف محل اقامت پدر و فرزند مراجعه کند.
 10. آیا پدر میتواند مادر را از حضانت فرزند محروم کند؟
  خیر هیچ از یک از پدر و مادر نمیتوانند دیگری را از حضانت فرزند محروم کنند به دلیل اینکه حضانت هم حق است و هم تکلیف.
 11. هر یک از پدر و مادر میتوانند از گرفتن حضانت فرزند امتناع کنند؟
  خیر به دلیل اینکه حضانت فرزند تکلیفی است که قانون گذار بر عهده پدر و مادر گذاشته است لذا در صورت امتناع هر یک حضانت با دیگری خواهد بود.

مراحل مراجعه به وکیل برای گرفتن حضانت فرزندان

 1. هر یک از زوجین بعد از طلاق قصد گرفتن حضانت فرزند خود را دارند که میتوانند وکیل بگیرند.
 2. خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده دهید. (برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید.)
 3. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک خود را تکمیل و به همراه داشته باشید.
 4. وکیل برای گرفتن حضانت فرزند به مراجع قضائی مراجعه کرده و برای گرفتن حضانت فرزند اقدام میکند.
 5. بعد از تعیین وقت توسط دادگاه وکیل فرزند را به پدر و یا مادر تحویل خواهد داد.

مدارک لازم برای گرفتن حضانت توسط وکیل

 1. سند طلاق
 2. اصل شناسنامه
 3. کپی کارت ملی
 4. در صورتیکه طلاق توافقی باشد ارائه توافقات الزامی است
آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟