اجرت المثل و نحله

کارهایی را که زن در منزل مشترک با مرد و بعد از عقد نکاح انجام میدهد بدون اجرت نمیباشد و میتواند به خاطر کارهایی که در منزل در امور خانه داری انجام میدهد اجرت المثل دریافت کند.

در اجرت المثل وضع مالی مرد ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر به کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می شود.

زن نباید قصد تبرع (رایگان) داشته باشد؛ چرا که اگر در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت و زندگی زناشویی را بگیرد.

برای اینکه به زن اجرت المثل تعلق بگیرد درخواست طلاق نباید از سوی زن باشد و لازم است که شوهر قصد طلاق داشته باشد. البته اگر تقاضای طلاق که از سوی زوج شده است، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق (بد اخلاقی) و رفتار زوجه باشد، در این صورت نیز اجرت المثل به او تعلق نمی‌گیرد.

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و با نداشتن قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام‌ گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

[block:block=15]

اگر مطالبه اجرت المثل توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

 1. مدت زمان مطالبه اجرت المثل کمتر میباشد.
 2. نیازی به حضور زن در مراجع قضایی نخواهد بود.
 3. در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند آنها را توقیف کند.
 4. در صورتیکه اثبات شود زن قصد تبرع داشته است و اجرت المثل به او تعلق نگیرد، وکیل میتواند نحله زن را مطالبه کند.

سوالات اجرت المثل (گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

 1. اجرت المثل زن در چه شرایطی با او تعلق میگیرد؟
  در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد و علت طلاق ناشزه بودن زن نباشد.
 2. آیا در جریان زندگی مشترک زن میتواند اجرت المثل خود را مطالبه کند؟
  خیر در صورتی اجرت المثل به زن تعلق میگیرد که مرد دادخواست طلاق بدهد.
 3. آیا اجرت المثل در صورت طلاق از طرف مرد به زن باید پرداخت شود؟
  بله در صورتیکه اثبات شود زن قصد تبرع و رایگان بودن نداشته باشد باید اجرت المثل پرداخت شود.
 4. در چه صورتی نحله باید به جای اجرت المثل پرداخت شود؟
  در صورتیکه اثبات شود زن قصد رایگان بودن داشته باشد نحله به زن تعلق میگیرد.
 5. آیا اجرت المثل بابت کارهایی است که زن به دستور مرد انجام داده است؟
  بله یعنی کارهایی که در امور خانه داری از طرف زن و به دستور مرد انجام میشود.
 6. در صورتیکه درخواست طلاق از طرف مرد به دلیل ناشزه بودن زن باشد اجرت المثل به زن تعلق میگیرد؟
  اجرت المثل بابت کارهایی است که زن در منزل انجام میدهد. در صورتیکه ثابت شود زن منزل را ترک کرده است به اندازه آن مدت اجرت المثل را هم نمیتواند مطالبه کند.
 7. میزان مبلغ اجرت المثل چگونه تعیین میشود؟
  میزان اجرت المثل را دادگاه تعیین میکند ولی حدودا سالی یک میلیون تومان میباشد.
 8. آیا در نکاح موقت به زن اجرت المثل تعلق خواهد گرفت؟
  خیر در نکاح موقت به زن اجرت المثل تعلق نخواهد گرفت.
 9. در صورتیکه زن قصد تبرع داشته باشد اجرت المثل به او تعلق میگیرد؟
  خیر در صورتیکه اثبات شود زن قصد تبرع داشته است دیگر اجرت المثل به او تعلق نخواهد گرفت.
 10. آیا زن میتواند قبل از طلاق اجرت المثل خود را از همسرش بگیرد؟
  در صورتیکه دادخواست طلاق از طرف مرد باشد زن میتواند قبل از طلاق اجرت المثل خود را مطالبه کند.
 11. در صورتیکه مرد اجرت المثل همسرش را پرداخت نکند میتواند او را طلاق دهد؟
  خیر مرد برای اینکه بتواند زن خود را طلاق دهد باید تکلیف تمامی حقوق زن را مشخص و پرداخت کند.
 12. در صورتیکه زن و مرد در دوران عقد باشند به زن اجرت المثل تعلق خواهد گرفت؟
  خیر در دوران عقد نمیتواند اجرت المثل مطالبه کند و درخواست طلاق از طرف مرد باشد.

مراحل دریافت اجرت المثل توسط وکیل

 1. زن قصد دارد اجرت المثل خود را دریافت کند.
 2. خوب اکنون شما نیاز به وقت حضوری دارید تا مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده دهید.(برای دریافت وقت با دفتر تماس حاصل فرمائید.)
 3. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل مدارک خود را تکمیل و به همراه داشته باشید.
 4. در صورتیکه دادخواست طلاق از طرف زوج باشد وکیل زوجه برای مطالبه اجرت المثل و نحله اقدام خواهد کرد.

مدارک دریافت اجرت المثل توسط وکیل

 1. ارائه عقد نامه ازدواج
 2. ارائه شناسنامه و کارت ملی

    در صورتیکه زوجه برای مطالبه اجرت المثل اقدام نموده باشد دیگر نیازی به ارائه عقدنامه از جانب زوجه نمیباشد زیرا قبل آن زوج دادخواست طلاق داده است.

آیا مایل به حذف این دیدگاه هستید؟