گروه وکلای یاسا، مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری. تلفن تماس: (۰۲۱) ۸۷۱۳۲

متخصصین برتر این هفته

مشاوره حقوقی خانواده و اشخاص

درصورتی که اقساط نفقه را نپردازم تکلیف چیست؟

 من حدود پنج ماهه نفقه پرداخت نکرده ام و به عدم تمکین شکایت کرده ام و هنوز رای صادر نشده است.اگه زمان بگذرد شش ماه شود و تو عدم تمکین رای به نفع زوجه صادر شود آیا زوجه میتواند حکم حبس و حکم طلاق بگیرد؟ در ضمن زوجه حدود پنج ماهه خانه رو ترک کرده و رفته است.

۱پاسخ

اگر زوجه حکم ترک انفاق زوج را بگیرد دلیلی برای طلاقش می باشد ؟

با سلام من حدود پنج ماهه نفقه پرداخت نکرده ام و به عدم تمکین شکایت کرده ام و هنوز رای صادر نشده است.اگه زمان بگذرد شش ماه شود و تو عدم تمکین رای به نفع زوجه صادر شود آیا زوجه میتواند حکم حبس و حکم طلاق بگیرد؟ در ضمن زوجه حدود پنج ماهه خانه رو ترک کرده و رفته است.

۱پاسخ

درچه صورتی نفقه به زوجه تعلق نمیگیرد؟

چگونه میتوان نفقه زن عقددایم را پرداخت نکرد

۱پاسخ

سوال خود را بپرسید

پر کردن تمام فیلدها الزامیست.