اگر سیم کارت در گوشی سرقتی باشد صاحب خط مسئول آن میباشد؟

201 نمایش
0 دیدگاه

با سلام چنذ سال پیش اینجانب برای یکی از کارکنان خود سیم کارتی خریدم پس از اتمام کار سیم کارت نزد فرد مذکور باقی ماند چند روز پیش احضاریه ای در یافت کردم بعد از مراجعه متوجه شدم شخضی ثالثی که تلفن همراه او سرقت شده پس از پیگیری از مراجع قضایی به نام و آدرس من دست پیدا کرده و از من شکایت کرده برای بررسی به دادگاه رفتیم و قاضی به من گفت باید رضایت این فرد رو بگیرم ولی اکنون این فرد مبلقی خارج از تصور تقاضا دارد که معادل ۱۰ برابر قیمت فعلی گوشی مشابه در بازار است و ادعا دارد که این مبلق را متضرر شده است در حال حاضر راه های حقوقی پیش پای اینجانب چیست؟!!

در هر حال به دلیل اینکه سیم کارت به نام شما میباشد به منزله اینست که شما استفاده میکنید لذا اگر در گوشی سرقتی یافت شده باشد مسئول عواقب آن هم خواهید بود مگر اینکه اثبات کنید در تصرف دیگری بوده است.