اعاده حیثیت بخاطر تهمت دزدی به من چگونه است؟

63 نمایشاعاده اعتبار
0 دیدگاه

با سلام من پنج شش بار از یک مغازه هر بار در حد ۲ تا ۵ هزار تومان عمدتا یک تخم مرغ شانسی یا DVD فیلم خرید کرده ام. دو بار آخر از آنجا که اجناس خیلی کوچک و کم حجم بوده اند و نخواسته ام بی جهت نایلون بگیرم جلوی چشمان فروشنده آنها را داخل کیفم گذاشته ام تا بعد از اتمام خریدها پولش را حساب کنم. ولی از آنجا که حواسم برای دیدن و جستجوی اجناس قابل خرید دیگر پرت شده و این دوبار به خاطر مشکلات زندگی کمی حواس پرت شده ام و نایلونی حاوی اجناس دستم نبوده و به این مدل خرید عادت نکرده ام فراموش کرده ام  پولش را حساب کنم و از مغازه خارج شده ام. فروشنده صحنه بار ماقبل آخر را (که یک عدد  DVD فیلم به قیمت ۳ هزار تومان و یک عدد تخم مرغ شانسی به قیمت ۲ هزار تومان خرید کردم)  در دوربین مدار بسته خود دید و روی من حساس شد. بار آخر هم که متاسفانه فراموش کردم دوباره پول یک تخم مرغ شانسی به قیمت ۴ هزار تومان را حساب کنم و این اشتباه تکرار شد مرا در حضور دیگر مشتریان متهم به دزدی کرده و به من توهین نمود. حال با توجه به اینکه اگر قصد دزدی داشتم اجناس گرانقیمت تری بر می داشتم و یا دور از او و پشت قفسه ها اقدام به گذاشتن اجناس در کیفم می کردم و یا اجناس را مخفیانه و با پاییدن اطراف داخل کیفم می گذاشتم و نوع حرکاتم فرق می کرد آیا به استناد نوع حرکاتم که در فیلمهای ضبط شده فروشگاه موجود است می توانم بی گناهی خودم را در دادگاه ثابت کنم و اعاده حیثیت کنم؟ لازم به ذکر است من که متوجه اشتباهات خودم شده بودم پول اجناس دو بار آخر را پرداختم و ایشان شکایتی به پلیس و مراجع قضایی نکرده است.  

با توجه به اینکه فروشنده علیه شما اقدام به شکایت نکرده است بهتر است شما نیز طرح شکایت مبنی بر اعاده حیثیت نکنید چون در اینصورت احتمال اینکه ایشان با استناد به فیلم های ضبط شده بتواند شما را محکوم به سرقت نماید وجود دارد.