انتقال برند از یک شخص به شخص دیگر چگونه است؟

0 دیدگاه

سلام بنده دارای کارت بازرگانی میباشم. شخصی برندی را در داخل ثبت کرد و جنس مورد نظرش را با همین برند از چین وارد میکند چون داری کارت بازرگانی نمیباشد شرکت تولید کننده حق ثبت برند به نامش را صادر نمیکند (به گفته صاحب برند) از من تقاضا کرد چون کارت بازرگانی دارم کارت من به شرکت مذکور معرفی شود و در داخل کشور این برند در محضر دوباره به نام صاحبش برگردان گردد ایا این کار منطقی هست ؟ و چه تبعاتی برای بنده دارد؟ برای من دردسر درست میشود؟ منظور مالیات و دارایی و الی ….