آیا می توان با استناد به مستثنیات دین بودن ماشین پراید تقاضای رفع توقیف نمود؟

10 نمایش
0 دیدگاه

باسلام قرار تامین خواسته از مستثنیات دین قانونی می باشد بنده ماشین پرایدی دارم که به خاطر مهریه توقیف شده است نزدیک یک ماه است آیا متوانم از قاضی در خواست کنم که از آن رفع توقیف کند باتوجه به این که از مستثنیات دین است راهنمایی کنید

داشتن یک منزل مسکونی و ماشین در حد متعارف جزء مستثنیات دین است و می توانید با استناد به این امر تقاضای رفع توقیف نمایید.