توقیف اموال زوج در شهرستان چگونه است؟

11 نمایش
0 دیدگاه

با سلام و تشکر فراوان. آیا مراحل توقیف خودرو شخصی همسر در شهرستان دیگر چگونه است؛ طبق قانون جدید، خودرو از مستثنیات دین خارج شده. با تشکر

شما میتوانید با در دست داشتن شناسنامه و عقد نامه به اجرای ثبت مراجعه کرده و خودروی زوج را جهت مهریه به نفع  خود توقیف نمائید.مطالبق ماده ۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیتهای مالی خودرو دیگر جزء مستثنیات دین نمیباشد.

موفق باشید