خرید ملک با سند مادر در صورتیکه تفکیک نشده باشد امکان پذیر است؟

50 نمایشافراز و تفکیک
0 دیدگاه

سلام.در حال خرید ملک نوسازی هستم که با گذشت بیش از یکسال از اخذ پایان کار هنوز سند تفکیکی ندارد و مالک اقدام به فروش ملک از روی سند مادر میکند.و البته ادعا میکند طی ۳ ماه آینده سند تفکیکی آماده و به نام زده خواهد شد و در مبایعه نامه هم ذکر کرده است که بعد از ۳ ماه به ازای هر روز جریمه خواهد پرداخت.لطفا بفرمایید خرید این ملک چه خطراتی میتواند برای خریدار داشته باشد و چه مواردی را در هنگام عقد قرارداد باید در نظر داشت

شما میتوانید برای خرید این ملک به دلیل اینکه قید میکنند تا سه ماه آینده سند را به نام شما تنظیم میکنند تاریخ دقیق در مبایعه نامه قید گردد و حتما خسارت قابل توجهی نیز منظور گردد تا در صورت عدم ایفای تعهد بتوانید آن را مطالبه کنید.