اگر زمین موروثی غیر قابل افراز باشد چه کاری باید انجام داد؟

241 نمایشافراز و تفکیک

من برای برادر زاده ام قبل از ماجرای ارثو میراث برای نگه داری پدرش که برادرم است برای اون ۵۰۰ متر مربع از حقه پدری ماترک امضا کردم الزا او به دادگاه تجدید نظر اعتراض ثالث داده است و در اصل این سند عادی قاضی بدوی قبول نکردند حتی زمانی که امضا کرده بودم و اعتراض برادر زاده ام به کارشناسان مورد قبول قرار نگرفت چون گفتند این ۵۰۰ متر مربع نمی شود جدا کرد از زمین وارثی

0

در صورتیکه زمین موروثی غیر قابل افراز بوده باشد نمیتوانید ۵۰۰ متر زمین را تفکیک و یا افراز کنید لذا فرد میتوانید دستور فروش ملک غیر قابل افراز را از دادگاه بگیرد.

دکمه بازگشت به بالا