اگر مرد ۴ دانگ از منزل خود را انتقال دهد میتوان شکایت فرار از دین کرد؟

235 نمایشمعامله به قصد فرار از دین

باسلام اگر شخصی با همسرش مشکل داشته باشد امادرخواستی به دادگاه نداده باشند و الان بدلیل مشکلات مالی ۴دانگ مسکن خود را واگذار کندلازم به ذکر است ۲دانگ مسکن به نام زن می باشد آیا همسر می تواند با گذاشتن مهریه حکم جلب همسر و برگشت معامله انجام شده را دهد و اگر مرد درخواست طلاق دهد و ملک و مالی نداشته باشد آیا مهریه ۵۰۰سکه اقساط می گردد؟

0

بله به دلیل اینکه مهریه دین ممتاز میباشد لذا زوجه میتواند برای توقیف اموال شوهر خود و شکایت فرار از دین اقدام کند و در صورت عدم پرداخت مهریه نیز حکم جلب ایشان را اخذ نماید.

موید باشید

دکمه بازگشت به بالا