پایانکار کلی ساختمان و صورت مجلس تفکیکی چگونه اخذ خواهد شد؟

103 نمایشصورتمجلس تفکیکی
0 دیدگاه

با عرض سلام و خسته نباشید من کپی برابر اصلا پایانکار کلی ساختمان و صورت مجلس تفکیکی را میخواستم از نزدیکان پرسیدم و ایشان گفتند به همان دفترخانه ای که سند زدم مراجعه کنم و از آنها مطالبه کنم. اما با مراجعه مسئول دفترخانه گفت در اینجا فقط کپی وجود دارد و نمیتواند کپی برابر اصل به من بدهند. حال من از کجا این دو مدرک را تهیه کنم؟ با تشکر

برای اطلاعات بیشتر در خصوص گرفتن پایان کار و صورت مجلس تفکیکی میتوانید به شهرداری مراجعه نمائید.