اگر ازدواج دوم ثبت نشود میتوان نام همسر را از شناسنامه حذف کرد؟

84 نمایشازدواج مجدد

خواستم بپرسم اگر طلاق از همسر اول صورت گرفته باشد و ازدواج دوم در شرف وقوع باشد در صورتیکه همسر دوم مطلع باشد از ازدواج قبلی ولی خانواده آن مطلع نباشند آیا میشود با رضایت همسر دوم قبل از ازدواج اسم شوهر از شناسنامه زن حذف شود؟

بله در صورت رضایت و ثبت ازدواج دوم با ایشان میتواند برای حذف نام همسر اول اقدام کنند ولی قبل از ثبت انکان پذیر نخواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا