اگر امضا و اثر انگشت سند جعل شده باشد شکایت رد میشود؟

1.01K نمایشجعل سند

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. سوال: اگر یک فرد یک قولنامه دستی مبتنی بر خرید ملک که توسط طرفین خریدار و فروشنده امضا شده را دارا باشد. اما در این معامله نصف ثمن معامله توسط خریدار به صورت نقدی و واریز به حساب، به فروشنده پرداخت میشود. و خریدار از فروشنده بابت دریافت پول، هیچگونه رسید دریافت نکرده است. در این بین فروشنده فوت میکند. با این حال خریدار نصف مساحت ملک را تصرف می کند و به دلیل فوت فروشنده مابقی ثمن معامله را پرداخت نمیکند(یعنی اطلاعی ندارد که عاقبت این معامله چه اتفاقی خواهد افتاد) و قصد میکند که همان نصف مساحت کل ملک را تصرف کند و مابقی ملک را خریداری نکند. در این حال همسر فروشنده ادعا می کند که فرد خریدار جعل انجام داده است و هیچ معامله ای صورت نگرفته. قولنامه این معامله هم در یک نسخه اصلی که نزد فروشنده بود و یک نسخه کپی که نزد خریدار بود. (دو نسخه) طبق شکایت همسر فروشنده (متوفی) مبتنی بر جعل اسناد معامله، خریدار قولنامه ای را که داشت به کارشناس ارائه داد (که در این قولنامه، متوفی فقط امضا نموده است)، در اولین کارشناسی، این قولنامه جعلی تشخیص داده شده است. خریدار نسبت به این تشخیص اعتراض نموده و کارشناسی سه نفره را درخواست نموده، (در این حال خریدار قولنامه دیگری را به دادگاه ارائه داد که در آن قولنامه، فروشنده(متوفی) امضاء و اثر انگشت زده است. اما دادگاه هنوز قولنامه دارای اثر انگشت را به کارشناسی ارائه نکرده)، حال امضاء توسط کارشناسان واقعی تشخیص داده شده است اما اکنون به متن قولنامه مشکوک هستند که قسمتی از متن پایین تر از امضاء است. و هنوز قولنامه دارای اثر انگشت به کارشناسی ارائه نشده است. اکنون خریدار منتظر است تا رای دادگاه اعلام شود. و اکنون طبق شنیده های خریدار، خریدار به جعل اسناد معامله شناخته می شود. اما هنوز رای قطعی صادر نشده است به نظر شما، رای چه چیزی است و چه کاری میتوان انجام داد تا ثابت شود که جعل انجام نشده است؟

0

باید منتظر ماند تا امضا و اثر انگشت توسط کارشناس جعل بررسی شود سپس در صورتیکه جعلی باشد رد خواهد شد و در غیر این صورت نافذ میباشد.

دکمه بازگشت به بالا