معامله به قصد فرار از دین و تفهیم اتهام به چه صورتی میباشد؟

401 نمایشمعامله به قصد فرار از دین

با سلام دو واحد اپارتمان از یکی از دوستانم خریده ام که ثمن معامله حدود ۶۶۶ میلیون تومان شد . حدود ۵٨٠ میلیون تومان بدهی او را در کشور چین متعهد گردیدم و مبلغ یکصد میلیون تومان انراهم بعدا در ایرانطی دو فقره چک به او پرداخت کردم . در اذر ماه ٩۴ در دفتر استاد رسمی املاک به نام من سند خورد . بعدا همسر ایشان در بهمنماه ٩۴ مهریه خود را به اجرا گذاشته است و املاک وی را توقیف کرده است . سپس در شهریورماه ٩۵ علیه همسرش و من شکایت معامله به قصد فرار از دین تنظیم کرده است . دادسرا یکبار در مهرماه ٩۵ قرار منع تعقیب صادر کرده . با اعتراض شاکیه به دادگاه دادگاه با توجه به مواد ٢٧٠،٢٧۴،٢٧۶ ایین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر نموده است . هر چند که دادیار به دلیل انجام معامله قبل از مطالبه مهریه نظر به منع تعقیب دارد ولی میگوید که مجبور است قرار وثیقه صادر وپس از تفهیم و اخذ دفاع اخر قرار مجرمیت صادر و به دادگاه ارجاع دهد ضمنا دادیار میگوید که قاضی گفته که خود ورود میکند وحکم میدهد . سوالات من اینست ١- دادیار میتواند در این مرحله مجددا قرار منع تقییب صادر کند ؟ ٢- ایا قاضی مذکور که اعتراض شاکیه را وارد دانسته میتواند بر روی این پرونده قضاوت کرده و حکم صادر کند ؟ ٣- با توجه به وجود اسناد مربوط به پرداخت یکصد میلیون تومان باز هم من مجرم هستم ؟ ۴-اگر چنانچه دادگاه تشخیص دهد که فروشنده قصد فرار از دین را داشته است چگونه میتوانم عدم اطلاع خود از مبلغ مهریه و مطالبه ان از جانب همسر فروشنده و نداشتن قصد کمک به فروشنده جهت فرار از دین را ثابت نمایم ؟ . با تشکر فراوان

0

قرار منع تعقیب صادر نخواهد شد و وثیقه گرفته میشود تا تفهیم اتهام شود لذا در نهایت حکم توسط قاضی صادر خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا