ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول چگونه است؟

119 نمایشازدواج مجدد
0 دیدگاه

سال ٨۵ به عقد پسر ٢٣ ساله ای درآمدم حال بعد از گذشت ده سال و داشتم یک دختر شش ساله و بدون وجود حتی کوچکترین مشکل، شوهرم با خانمی که دوبار جداشده صیغه کرده و بعد از شش ماه من را مجبور به اجازه دادن و وضلیت به عقد با آن خانم می کند که من رضایت ندادم عقدنامه من هم دست پدرم هست ولی گریه از دفترخانه ای که ازدواج ما را ثبت کرده برگه ای آورده که نمیدانم چیست، آیا بدون اجازه من این کار انجام میشود

خیر در صورتیکه شما اجازه ازدواج دوم به ایشان نداده باشید ایشان نمیتوانند بدون اذن شما مبادرت به ازدواج مجدد کنند.