ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول چگونه است؟

144 نمایشازدواج مجدد

سال ٨۵ به عقد پسر ٢٣ ساله ای درآمدم حال بعد از گذشت ده سال و داشتم یک دختر شش ساله و بدون وجود حتی کوچکترین مشکل، شوهرم با خانمی که دوبار جداشده صیغه کرده و بعد از شش ماه من را مجبور به اجازه دادن و وضلیت به عقد با آن خانم می کند که من رضایت ندادم عقدنامه من هم دست پدرم هست ولی گریه از دفترخانه ای که ازدواج ما را ثبت کرده برگه ای آورده که نمیدانم چیست، آیا بدون اجازه من این کار انجام میشود

خیر در صورتیکه شما اجازه ازدواج دوم به ایشان نداده باشید ایشان نمیتوانند بدون اذن شما مبادرت به ازدواج مجدد کنند.

دکمه بازگشت به بالا