اگر اصل قرارداد نباشد میتوان به کپی آن استناد کرد؟

596 نمایشقرارداد موقت

باسلام و خسته نباشی سوال بنده این است که در چه شرایطی کپی یک سند (به عنوان نمونه کپی قرار داد کتبی) با توجه به اینکه اصل قرار داد را گم نموده ام برای دادگاه و شورا قابل قبول است؟ (البته کپی قرارداد بروی پرونده موجود و تمبر باطل نیز شده است. آیا حکم برابر با اصل را دارد؟) باتشکر

0

باسلام ،
نظر به اینکه طرف مقابل به راحتی میتواند سوء استفاده کرده و ادعا کند که کپی یا اصل قرارداد رو نداره و از طرف دیگه شما هم صرفا یک نمونه کپی از قرارداد در اختیار دارید ، میتونید با استناد به شهادت شهودی که ذیل قرارداد رو امضاء کردند وجود قرارداد رو اثبات کنید. 

0

باسلام ،
نظر به اینکه طرف مقابل به راحتی میتواند سوء استفاده کرده و ادعا کند که کپی یا اصل قرارداد رو نداره و از طرف دیگه شما هم صرفا یک نمونه کپی از قرارداد در اختیار دارید ، میتونید با استناد به شهادت شهودی که ذیل قرارداد رو امضاء کردند وجود قرارداد رو اثبات کنید. 

0

باسلام ،
نظر به اینکه طرف مقابل به راحتی میتواند سوء استفاده کرده و ادعا کند که کپی یا اصل قرارداد رو نداره و از طرف دیگه شما هم صرفا یک نمونه کپی از قرارداد در اختیار دارید ، میتونید با استناد به شهادت شهودی که ذیل قرارداد رو امضاء کردند وجود قرارداد رو اثبات کنید. 

0

در صورتیکه طرف دیگر قرارداد نیز اصل قرارداد را نداشته باشد و کپی ای که شما دارید با کپی طرف مقابل همخوانی داشته باشد قابل استناد است.

دکمه بازگشت به بالا