آیا برای اثبات نسب نیاز به عقدنامه رسمی است؟

109 نمایشجرایم پزشکی
0 دیدگاه

با دروود و تشکر از این که پاسخ دادید ولی اگر پرسش را بخوانید متوجه‌ میشوید که پدر در قید حیات نیست و مادر در انگلستان میباشد شما چگونه با آزمایش دی ان ای میخواهید اثبات نسب انجام دهید در صورتیکه دسترسی به والدین امکان پذیر نیست و این شخص برای مدت دو هفته با ویزای ایران به اینجا میاید تا درخواست شناسنامه کند. اگر راه دیگری در نظر دارید لطفا مجدد بررسی فرمایید و ما را در جریان بگذارید. با سلام برای اثبات نسب فرزندانی که پدر و مادر ایرانی دارند و در انگلستان متولد شده اند در شرایطی که پدر فوت شده ولی شناسنامه و کارت ملی داشته ولی اسم فرزندان در ان قید نشده و عقد رسمی ایرانی نیز در سفارت جمهوری اسلامی در لندن ثبت نگردیده، و مادر دارای شناسنامه ایرانی است. و اینکه تمام مدارک انگلیسی مثل گواهی تولد و عقدنامه رسمی انگلیسی پدر و مادر وجود دارد. سوال این است که این دو فرزند با ویزای ایران میخواهند به ایران بیایند و درخواست شناسنامه کنند. لطفا راهنمایی بفرمایید که چه مدارکی لازم است و به چه نوع وکیلی نیاز دارند!؟ پاسخ برای اثبات نسب باید از طریق دادگاه دادخواست داد و با مدارک موجود از طریق دادگاه برای آزمایش دی ان ای به پزشکی قانونی ارجاع خواهید شد.

برای گرفتن شناسنامه ایرانی باید از طریق کشور ایران و اداره ثبت احوال محل اقامت اقدام شود ولی نیاز به عقدنامه رسمی پدر و مادر خواهد بود.