اگر ملک تفکیک نشده باشد میتوان با وکالت به دیگری فروخت؟

390 نمایشافراز و تفکیک

سلام خسته نباشی ناشنواهستم.شریک آپارتمان سهم دودانگ هستم.سهم دیگه چهار دانگ باهم اختلاف شدید داریم.امکان داره سهم دودانگ دیگه می فروشم؟

0

در صورتیکه تفکیک نشده باشد میتوانید به صورت وکالتی به فرد دیگری بفروشید و یا دستور فروش ملک مشاع بگیرید.

دکمه بازگشت به بالا