برای تفکیک ملک باید به کجا مراجعه کرد؟

80 نمایشافراز و تفکیک
0 دیدگاه

با سلام. ما یک ملک مسکونی به مساحت ۲۲۰ متر مربع داریم که با احتساب عقب نشینی ۲۰۰متر می شود قصد تفکیک آن را داریم ولی شهرداری اجازه تفکیک به ساختمانهای زیر سیصد متر نمی دهد آیا امکان تفکیک آن به صورت قانونی وجود دارد و یا راهی برای این امر هست یا خیر ؟با تشکر

شما باید برای تفکیک ملک به اداره ثبت مراجعه نمائید تا تقکیک شود در غیر اینصورت باید از طریق دادگاه برای افراز ملک مشاع اقدام کنید.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.