آیا میتوان برای تغییر دادن تقسیم نامه اقدام کرد؟

272 نمایشافراز و تفکیک

با سلام بنده دو سوال دارم ۱- آیا فایل صوتی ضبط شده برای حل اختلاف بین دو شریک که برادرند معتبر و قابل استناد در دادگاه میباشد؟ همچنین در این فایل صدای حضار نیز که به عنوان شهود حاضر بوده اند بوضوح شنیده میشود؟ ۲-تقسیم نامه ای در ثبت اسناد برای تفکیک ملک قابل افراز نوشته شده است .این ملک که ۵ طبقه میباشد و۴بقه بالایی در تقسیم نامه ذکر شده که سهم چه کسی است و طبقه همکف بصورت مشاع ذکر شده و ۴ سال بعد از تقسیم نامه فقط طبقه همکف با تغییراتی با توافق طرفین مواجه بوده وبه نحوی که در طبقه همکف دو مغازه مساوی ایجاد شده و باقی طبقات نیز قابل افرازند و حالا مورد قبول یکی از طرفهای دعوی نیست. سوال من این است که آیا این تقسیم نامه همچنان معتبر است و یکی از طرفین همچنان میتواند به تقسیم نامه استناد کند؟ ضمنا طبقات بالایی کمی اختلاف مساحت دارند که در تقسیم نامه اشاره ای به تفاوت ارزش آنها و نحوه پرداخت آن نشده است و نیز بعد از این تقسیم نامه توافق نامه ای با حضور طرفین دعوی و بیش از ۱۰ شاهد به امضای طرفین رسیده که نحوه ی تقسیم را مشخص کرده و ۳ نفر را به عنوان حکم انتخاب کرده تا در صورت اختلاف به آنها مراجعه کنند

0

به عنوان اماره به علم قاضی کمک خواهد کرد و دلیل محسوب نمیشود. خیر در صورتیکه در حال حاضر رضایت نداشته باشند اعتباری نخواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا