برای تفکیک ملک میتواند به دادگاه مراجعه کرد؟

64 نمایشافراز و تفکیک
0 دیدگاه

باسلام.در املاکی که شامل عرصه و اعیان هستن.و.در ان تعدادی سرقفلی مغازه وجود دارد نحوه افراز سهم دو شریک به شکل می باشد؟با تشکر

ابتدا میتوانند در صورتیکه ملک تفکیک نشده باشد به اداره ثبت مراجعه و برای افراز هم سوال کنند اگر افراز از طریق ثبت امکان پذیر نباشد از طریق دادگاه محل وقوع ملک باید اقدام کرد.