اگر زوج فرزند نداشته باشد چقدر از حقوق او کسر میشود؟

578 نمایشمالیات بر درامد حقوق

با سلام همسرم بابت قسمتی از مهریه خود از طریق اجرای ثبت اقدام نموده و نامه کسر از حقوق برای شرکت خصوصی که من در انجا مشغول به کار میباشم امده است. در نامه قید شده در صورت معیل بودن ربع و الا ثلث کسر شود. ایا زمانی که همسرم از من طلاق نگرفته و در خانه پدرش زندگی میکند . شامل ربع کسر از حقوق من میشود یا ثلث ؟ و اینکه درخواست کرده از عیدی و پاداش هم کسر شود ؟ ایا عیدی و پاداش جزء مزایای مستمر هست و میتوان توقیف کرد؟ در کل از چه بخشهایی از حقوق و مزایای من یمتواند برداشت کند .

0

در این خصوص دادگاه تصمیم گیری خواهد کرد ولی معمولا در صورتیکه فرزند نداشته باشید یک سوم آن کسر میشود. لذا عیدی و پاداش کسر نخواهد شد مگر اینکه در حساب واریز شود و حساب توقیف شود.

دکمه بازگشت به بالا