شکایت علیه فردی که با زور ملک را تصرف کرده باشد چگونه است؟

72 نمایشجرم تصرف عدوانی
0 دیدگاه

با سلام و خسته نباشید. سال ۱۳۹۰ پدرم زندان بوده بنده مادرم وبقیه اعضای خانواده ام را به خانه خودم اوردم وحالا بیرون نمیرن وشعاره پدرم این است که من فاکتور اجناس ومصالح ساختمانت را به نام خودم گرفتم ودارم چون ان موقع من همسرم ناتوان بود ایشون دنبال خرید مصالح میرفت وحالا میگوید دو دانگ از دو طبقه ساختمانت را باید به من واگذار کنی

ادعای ایشان قابل اثبات نخواهد بود لذا میتوانید با پلیس تماس گرفته و ایشان را از خانه بیرون کنید.