وصول اگر حکم توقیف اموال داشته باشم کجا اجرا میشود؟

101 نمایشقرارداد پیمانکاری
0 دیدگاه

با سلام پیمان کار من متواری گشته ومحکوم گردیده طلب من یک سال و سه ماه است .چرا شرکت مادر که پیمان کار را معرفی کرده با وجود ضمانت بانکی و هشت ماه حقوق نزد شرکت دولتی که شرکت نفت می باشد با وجود حکم توقیف اموال از دادن آن امتناع کرده و می گویند به ما مربوط نیست اگر چیزی مانده باشد متعلق به دولت است سئوال چگونه حق خود را بگیرم با تشکر.

شما میتوانید با وجود حکم توقیف اموال به اجرای احکام مراجعه کرده و مراتب را سوال نمائید.