ملک بازداشت شده و زرنگی مالک به قصد فرار از دین به چه صورتی است؟

231 نمایشمعامله به قصد فرار از دین

بنده ملکی را توسط دادگاه جهت طلب بازداشت کرده ام،مالک با قولنامه عادی ملک را قبل از کارشناسی در اختیار دیگری قرار داده ،رای دادگاه در این مورد چیست؟

0

در صورتیکه تاریخ معامله بعد از توقیف و یا به قصد فرار از دین بوده باشد معامله ایشان باطل خواهد بود.

دکمه بازگشت به بالا