پیش فروش در مشارکت ساخت بدون داشتن وکالتنامه امکان پذیر است؟

231 نمایشقرارداد مشارکت در ساخت

سلام.عرض خسته نباشید و احترام . در قرارداد مشارکت ۱۵ ماهه، بندی هست که پیش فروش باید با حضور و رضایت کتبی مالک باشد اما سازنده بدون آنکه وکالت بلاعزل در سهم خود را گرفته باشد و بدون آگاهی و رضایت کتبی مالک، همه قدرالسهم خود را پیش فروش کرده و در املاک کد رهگیری نیز صادر شده . ضمنا از قرارداد ۱۵ ماهه هفت ماه گذشته و سازنده در سه ماهه اخیر کار ساخت را تعطیل و در محل پروژه ساختمانی حاضر نمی شود. آیا با شکایت از این عمل سازنده، امکان فسخ هست؟ و اگر نیست چه خسارتی به مالک تعلق می گیرد؟

0

با توجه به اینکه ایشان وکالت نداشته اند چگونه کد رهگیری دریافت کرده اند؟ شما میتوانید به جرم فروش مال غیر علیه ایشان شکایت کیفری کنید.

دکمه بازگشت به بالا