هزینه تفکیک ملک بر عهده چه کسی میباشد؟

267 نمایشافراز و تفکیک
0 دیدگاه

با عرض سلام و خسته نباشید، خانه ای را به صورت قولنامه ای خریداری کردیم که با مجوز شهرداری ساخته شده بوده. زمین این خانه با چند خانه اطراف آن دارای دو سند رسمی میباشد. حالا اگز بخواهیم سند زمین خودرا از زمین خانه های اطراف جدا کنیم آیا باید هزینه تفکیک پرداخت کنیم و یا کلا در ثبت یا شهرداری چه هزینه های دیگری دارد؟ (با توجه به اینکه ضمن داشتن پروانه ساخت حتی عقب نشینی هم انجام شده است.)

بله هزینه تفکیک برعهده شرکا میباشد که باید از طریق اداره ثبت محل وقوع ملک برای تفکیک ملک اقدام نمائید.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.